november 29, 2018

Smer TNP

Splošno

 • 194.211,20 €
 • 134.237,34 €
 • LAS projekti
 • Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
 • V teku
 • november 2018
 • december 2020
avgust 18, 2018

Anketa o organiziranih prevozih v Bohinju

V letu 2018 smo v Bohinju uvedli 3 linije brezplačnih organiziranih prevozov in sicer iz Bohinjske Bistrice in Ribčevega Laza do Bohinjskega jezera ter iz Srednje vasi do planine Blato. Brezplačen je tudi prevoz z avtobusom Hop-on Hop-off iz Bohinjske Bistrice po Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini na Pokljuko.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj časa in izpolnite anketo o organiziranih prevozih v Bohinju, saj bomo na podlagi vaših odgovorov lahko izboljšali ponudbo prevozov po Bohinju.

 

avgust 8, 2018

Pomoč pri pridobitvi okoljskega certifikata

Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s Skupnostjo Julijske Alpe, v letošnjem letu izvaja raziskavo in celostno analizo stanja o potencialih Triglavskega narodnega parka in biosfernega območja UNESCO MaB Julijske Alpe, glede uvajanja ukrepov zelene sheme slovenskega turizma.

Na območju UNESCO MaB Biosfernega območja Julijske Alpe je trenutno certificiranih 6 prejemnikov znaka SLOVENIA GREEN ACCOMODATION. Triglavski narodni park je v preteklosti že pridobil znak SLOVENIA GREEN PARK, kot SLOVENIJA GREEN DESTINATION pa so certificirane subdestinacije Bled, Bohinj in Kranjska gora.

V okviru projekta bo možno sofinanciranje tehnične pomoči posameznim ponudnikom iz območja, ki se v letošnjem letu vključujejo v sistem certificiranja in pridobivanja enega izmed trajnostnih, okoljskih ali ekoloških znakov, verificiranih s strani SLOVENIA GREEN.

Zainteresirani turistični ponudniki iz BO JA se lahko za več informacij s tem v zvezi prijavijo pri posamezni lokalni turistični organizaciji skupnosti Julijske Alpe (Bled, Bohinj, Kranjska gora, dolina Soče, Radovljica) ali na JZ Triglavski narodni park, Bled (Kontakt: [email protected]).

Pomoč se nanaša predvsem na svetovanje in pripravo potrebne dokumentacije za certificiranje zainteresiranim ponudnikom pri uvajanju, s strani SLOVENIA GREEN verificiranih, trajnostnih, okoljskih in ekoloških znakov ter vključitvi v Zeleno shemo slovenskega turizma. Pri tem bodo imeli prednost ponudniki s sedežen na območju TNP.

Za ponudnike in/ali destinacije, ki bodo vključene v Zeleno shemo slovenskega turizma bo možna tudi povezava s sistemom znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka.

(Osnova za izvajanje navedenih aktivnosti je 56. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17)  ter ukrepov uvajanja trajnostnih oblik turizma v povezavi z Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16).

Za skupnost Julijskih Alp

KLEMEN LANGUS

maj 23, 2018

Evropski teden mobilnosti

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

Združuj in učinkovito potuj

”Združuj in učinkovito potuj” je slogan, ki povzema letošnjo temo Evropskega tedna mobilnosti. Letošnja tema izpostavlja združevanje ter izbiro različnih načinov, ki nas lahko pripeljejo do cilja. Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h kvaliteti lastnega življenja.

DOGAJANJE V BOHINJU V OKVIRU ETM

Občina Bohinj v letu 2018 sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti s projektom Peš je IN, avto bo(HIN). Namen je lokalnem prebivalstvu približati oblike trajnostne mobilnosti in spodbujati hojo in kolesarjenje ter prikazati pomen javnih površin in kaj nam te prinašajo dobrega v primerjavi s parkirišči v naseljih.

Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti temeljijo na treh ukrepih. Park-IRNI dan prinaša aktivnosti na zaprtem parkirišču, na katerem se v tednu ETM vzpostavi javna površina za druženje občanov in drugih. S tem želimo pokazati prebivalcem, da je v naselju precej bolje imeti javne površine za druženje kot pa parkirišče. Zato bomo na  parkirišču pri tržnici v Boh. Bistrici v tednu od 16. – 22. septembra izvedli vrsto aktivnosti za prijetno in koristno preživljanje prostega časa.

Z raznimi aktivnostmi bomo preuredili parkirni prostor v javno površino, ki bo tudi vizualno privlačna in bo spodbujala druženje in uporabo parkirišča kot javno površino v tem tednu. Izvedli bomo več ustvarjalnih delavnic za otroke ter številne kreativne delavnice namenjene vsem generacijam. Ponujali bomo možnosti meritve sladkorja, tlaka, prehransko svetovanje, predstavili uporabo defibrilatorjev, k sodelovanju pa bomo z eko stojnicami povabili lokalne pridelovalce domače hrane. Izvedli bomo Zajtrk prvakov, kjer bodo vsi obiskovalci ETM in mimoidoči, ki ta dan pridejo z eno obliko trajnostnega prevoza, kot nagrado prejeli brezplačni zajtrk. Organizirali bomo delavnice za mlade, ponudili obiskovalcem brezplačen servis koles ter izvedli stojnico vsebin varstva gorske narave in vpliva prometa na okolje. Na parkirišču bomo izvedli Pravljični maraton za vse mlajše udeležence ter kino na prostem za vse starostne skupine. 22. septembra bomo izvedli zaključno prireditev ETM2018 z živo glasbo.

V tednu ETM (16. – 22. 9.) bomo organizirali izvedbo Pešbusa. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po v naprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa so tako manj obremenjeni z jutranjim razvažanjem. S tem želimo tudi spodbuditi otroke in starše k peš hoji v šolo, kar omogoča tako druženje kakor tudi promovira zdrav način življenja.

V projekt je vključeno tudi lokalno gospodarstvo, kar pa je bistveno iz vidika spodbujanja lokalnega gospodarstva pri sodelovanju promociji trajnostne mobilnosti. Zato smo vključili kar nekaj lokalnih deležnikov, ki bodo sodelovali pri aktivnostih – zajtrk prvakov, popusti na posamezne produkte, predstavitve, delavnice itd.

Natečaj: Peš je IN, avto bo(HIN)

Izvedli bomo likovni in foto natečaj z nagradami (kolo Pony, skiro idr.), izvedli predaktivnost Iskanja zaklada mobilnosti, naravoslovne delavnice, kolesarske izlete, športno tekmovanje, kolesarski poligon, organizirano vožnjo s poganjalci na poligonu in mnoge druge aktivosti.

Želimo, da prebivalci spoznajo, da so peš-cone in območje brez prometa izredno pomembna za višjo kakovost bivanja, preživljanja prostega časa in druženja. Pričakovan prispevek je ta, da ljudje uvidijo, da ne potrebujejo toliko parkirnih mest in da lahko po rednih opravkih pridejo peš ali s kolesom in ne z avtomobilom. Prav tako je namen spodbujanje čim večje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti in približati tematiko vsem lokalnim prebivalcem kot pozitivno in koristno tako za okolje kot za njihovo zdravje.

Spored dogodkov in aktivnosti v tednu ETM (16. – 22. septembra) bo objavljen naknadno.

maj 18, 2018

Uporabniške pravice

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero.

Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

 • Pravica o umiku soglasja: Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
 • Pravica do dostopa: od Turizma Bohinj lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Pravica do omejitve: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
  • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Turizma Bohinj potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
  • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
  • vaših podatkov Turizem Bohinj ne potrebuje več, a jih mora hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
  • ugovarjate obdelavi, medtem ko Turizem Bohinj preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bo Turizem Bohinj, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesla drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od Turizma Bohinj imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirni obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
 • Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 • Pravica do izbrisa: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
  • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
  • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

Vprašanja o varstvu podatkov in katerekoli zahteve po uveljavitvi svojih zakonskih pravic naslovite na:

Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma
Stara Fužina 38
SI 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 57 47 590
Fax: +386 (0)4 57 47 591
E-mail: [email protected]

maj 11, 2018

Vabilo na brezplačno delavnico

Komu je delavnica namenjena?

Predstavitev je namenjena prijaviteljem, ki so v obdobju od 1.9.2017 do zaključka razpisa 31.8.2018 imeli stroške v začetne investicije in investicij v razširjene  dejavnosti in razvoj, delovanja mladih podjetij, odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,  izobraževanja, usposabljanja in promocijskih  aktivnosti, prijav na razpise, inovacij, najema poslovnih  prostorov in  obratov ter stroške za nakup  notranje opreme za sobodajalstvo.

Upravičenci (glede na posamezen ukrep):

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja,
 • fizične osebe,
 • brezposelne osebe.

Teme delavnice: 

 • Predstavitev aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,
 • pregled  razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2018
 • pregled posameznih ukrepov,
 • predlogi za čim lažjo prijavo na razpis,
 • pomoč pri prijavnih obrazcih,
 • vprašanja in odgovori.

Dodatne informacije: 

 • Lokacija: sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
 • Termin delavnice: sreda, 23.5.2018
 • Čas: 10:00 – 12:30
 • Predavateljica: Eldina Čosatović, mag. posl. ved., vodja projektov na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske.
 • Prijave pošljite po elektronski pošti [email protected] z nazivom podjetja, imenom in priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-19 do 22.5.2018.
 • Razpisna dokumentacija.
maj 11, 2018

Strategija razvoja turizma v Bohinju

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2017 – 2021

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2012 – 2016

VIZIJA

ANALIZA IN DIAGNOZA

URESNIČEVANJE

NAČRT RAZVOJA ZNAMKE PODEŽELSKE ALPSKE DESTINACIJE BOHINJ

maj 11, 2018

Anketa o določitvi turistične takse

ANKETA O DOLOČITVI VIŠINE TURISTIČNE TAKSE

Državni zbor je 15. februarja 2018 sprejel nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki je začel veljati 15. marca 2018. Najpomembnejše spremembe glede na prejšnji zakon se nanašajo na turistično takso in sicer:

 • občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,50 eur na gosta na noč (višino določajo občine samostojno),
 • ni več predpisanega popusta na takso za bivanja v kampih oz. oprostitev plačila članom PZS v planinskih domovih,
 • uvaja se promocijska taksa, ki jo bo potrebno nakazovati na STO in ki se obračuna v višini 25% od osnovne občinske takse.

Občine so dolžne svoje odloke uskladiti z novim zakonom v roku 3 mesecev od dneva začetka veljavnosti zakona. Promocijska taksa se uvede s 1. 1. 2019.

Vse ostale odločitve o višini in načinu uvajanja sprememb so pristojnost občin in vsakega posameznega občinskega sveta. Pričakujmo, da bodo turistično takso povišale vse turistične občine v Sloveniji, nekatere jo bodo razlikovale po sezonah, druge tudi po krajih. Turistična taksa je dajatev, ki jo plačujejo obiskovalci, namenjena pa je za informacijsko službo, trženje in promocijo turizma, za razvoj in vzdrževanje javne infrastrukture in javnih površin, namenjenih turizmu, prireditve in druge storitve, ki jih turistom nudimo brezplačno (15. člen ZSRT-1).

Dodajamo povezavo do spletne ankete in vas prosimo, da jo izpolnite. Namen ankete je občini predstaviti mnenje turističnih ponudnikov in prispevati k čim boljšim odločitvam občinskih organov.

Spletna anketa je dosegljiva na tej povezavi. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

september 12, 2017

Ponosni član Alpine Pearls

Alpine Pearls je združenje 25 alpskih počitniških biserov, ki svoje goste vabijo, da doživijo počitnice brez avtomobila. Zveneča imena bisernih krajev in manjše skrite bisere združenje povezuje v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji in Švici. Pogoje za članstvo v združenju pri nas izpolnjujeta Bohinj in Bled.

Na Bled in v Bohinj se lahko pripeljete z vlakom ali avtobusom. Med celotnim bivanjem boste imeli številne možnosti potovanja z javnim in zelenim prevozom ter ugodnosti s kartico mobilnosti.

V Bohinju kartica mobilnosti gost Bohinja omogoča:

 • brezplačne prevoze z avtobusom po Bohinju
 • brezplačno vožnjo z ladjo po jezeru
 • brezplačni ogled slapu Savice, korit Mostnice in muzejev
 • do 50 % popusta za prevoze z avtobusom do Ljubljane
 • popuste za izlete z vlakom
 • popuste na izposojo koles in drugih aktivnosti
 • druge ugodnosti v Bohinju in drugod po Sloveniji

TEDEN MOBILNOSTI: 16. – 22. SEPTEMBER 2017

Spoznajte Bohinj brez avtomobila! Od 16. do 22. septembra vam ob najmanj dveh nočitvah v Bohinju poklanjamo kartico Gost Bohinja.

KAJ ZA BOHINJ POMENI VSTOP V MREŽO ALPSKI BISERI?

Občina Bohinj je v zadnjih letih uspela izpeljati številne aktivnosti tako imenovane mehke /trajnostne mobilnosti in sicer na različnih področjih. Na področju informiranja o namenih lokalne skupnosti na temo umirjanja prometa in spodbujanja ter promocije alternativnih oblik naravi prijazne mobilnosti je bila že pred več kot 20 leti uvedena kartica Gost Bohinja. Z začetne ponudbe brezplačnega parkiranja in drugimi popusti je z leti kartica postala kartica mobilnosti. Danes tako kartica gost Bohinja imetniku omogoča popolno mobilnost in sicer brez uporabe lastnega avtomobila.

V zadnjih letih je občina preko Turizma Bohinj dodatno nadgradila ponudbo javnih prevozov in sicer z uvedbo dodatnih avtobusov v poletni turistični sezoni (Hop on Hop off na Pokljuko, avtobus po Zgornji Bohinjski dolini do slapa Savice, Ski bus). Lokalna skupnost tudi redno sodeluje s Slovenskimi železnicami  in sicer predvsem na področju vzpostavitve turističnih produktov, ki vključuje vožnjo z vlakom, recimo Bohinj-Ski vlak. Turizem Bohinj skrbi za opremo in vzdrževanje pohodniških poti v Bohinju, in ponudbo električnih koles.

Občina Bohinj je tudi na področju infrastrukture izvedla pomembne investicije. Tako je bila  zgrajena nova kolesarska pot od Bohinjske Bistrice do Srednje vasi, v letu 2016 še do Bohinjske Češnjice, s tem bo zaključena pentlja okrog Bohinja, zgrajen je bil most v Danici, ki je Bohinjsko Bistrico neposredno povezala s kolesarsko potjo, uvedeno je bilo začasno parkirišče pred Bohinjskim jezerom z možnostjo brezplačnega prevoza do jezera (Shuttle bus).  V okviru izvajanja projekta Parkiraj&doživi naravo pa je v letu 2016 vzpostavila 2 novi izposojevalnici koles (Park&Bike), zasnovala in vzpostavila Sistem inteligentnega transporta, ki bo omogočal informiranje in promocijo obiskovanja z mehko mobilnostjo in prenovila parkirni sistem.

Vse zgoraj našteto so opazili tudi v omrežju Alpskih občin, in nas povabili k sodelovanju oziroma vključitvi v to elitno družbo občin, ki jih primarno povezuje prav odločitev za trajnostno mobilnost. Različne pripravljalne aktivnosti so potekale skoraj dve leti. Na strani Alpskih biserov je aktivnosti usklajeval župan občine Werfenweng g. Brandauer na strani občine Bohinj pa Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj. Po zadnjem ocenjevanju destinacije in poročilu je skupščina omrežja Alpskih biserov potrdila vstop Bohinja v mrežo.

Vstop občine pomeni priznanje za aktivnosti na področju trajnostnega turizma. Pomeni pa tudi dodatne promocijske aktivnosti v družbi najboljših, izmenjave primerov dobrih praks, izobraževanja in sodelovanje pri različnih projektih. Menimo, da bo Bohinj z vstopom v omrežje Alpskih biserov utrdil svojo podobo destinacije z jasno zavezo trajnostnemu razvoju, ki domačinom omogoča kakovostno življenje, obiskovalcem pa kakovostno doživljanje območja. Na drugi strani pa z vstopom Bohinja pridobijo tudi člani omrežja, saj je Bohinj v zadnjih letih razvil primere dobrih praks, za katere se že zanimajo občine članice omrežja. Takšen primer je recimo Festival alpskega cvetja in blagovna znamka Bohinjsko/From Bohinj.

Alpski biseri (Alpine pearls)

Alpine Pearls je leta 2006 ustanovilo 17 članov – alpskobisernih krajev. Ustanovitev je bil eden od rezultatov dveh EU projektov, AlpsMobility in Alps Mobility II, ki temeljita na pobudi avstrijskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami. Poudarek leži na ustvarjanju novih, trajnostnih in okolju prijaznih turističnih ponudb. Rezultati teh EU-projektov se uresničujejo v okviru krovne organizacije Alpine Pearls, ki je vsealpska in mednarodna organizacija.

Alpska mreža privlačnih počitniških krajev z okolju prijazno mobilnostjo

Pod krovno znamko Alpine Pearls je združenih 25 najlepših alpskih počitniških krajev, ki negujejo okolju prijazno mobilnost. Obisk alpskih biserov, pomeni odločitev za uživanje premišljeno dodelanih, okolju prijaznih rešitev mobilnosti.

Ponosni smo, da je eden teh 25 krajev prav Bohinj!

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. VEČ