fbpx
Marec 31, 2019

Smernice za obiskovalce

V Bohinju se v največji meri trudimo ohraniti tisto, kar vas je k nam najbolj pritegnilo: lepo in neokrnjeno narava, mir in tišino, prijazne domačine ter vrsto priložnosti za doživanje narave brez odvečnega stresa.

Vendar pa pri tem potrebujemo tudi vašo pomoč. Upoštevanje pravil, ki smo jih postavili z jasno usmeritvijo k trajnostnemu razvoju destinacije, bo poskrbelo, da se boste obiska Bohinja in Triglavskega narodnega parka spominjali z največjim veseljem.

NAŠ “HIŠNI RED”

 • parkiranje je dovoljeno samo na označenih parkirnih mestih
 • avtodomi lahko preko noči parkirajo samo v kampu Zlatorog v Ukancu in Danica v Bohinjski Bistrici ter na za to namenjenih parkiriščih za avtodome v Srednji vasi in na železniški postaji v Bohinjski Bistrici
 • šotorjenje je dovoljeno le v kampih
 • ob Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki je vzpostavljen sistem vstopno-izstopnih mest za plovila, za uporabo je potrebno kupiti dovolilnico, plovba na območju kopalnih voda ni dovoljena
 • pse je potrebno imeti vedno na povodcu, kopanje psov na območju kopalnih voda ni dovoljeno
 • ob planinskih poteh ni smetnjakov, vse kar prinesemo s seboj tudi odnesimo
 • odpadke ločujmo in jih odnesimo do ekoloških otokov
 • spoštujmo domačine in njihovo lastnino, saj smo v Bohinju le gostje
 • hodite le po označenih poteh

ZADIHAJTE NA POLNO Z NARAVO IN LJUDMI JULIJSKIH ALP

Naši ukrepi, s katerimi želim zmanjšati negativne vplive turizma na okolje ter gostom in domačinom izboljšati kakovost življenja in izkušenj.

Zaveza

Skupaj z našimi gosti se zavedamo krhkega ravnovesja med naravo in človekom. Spoštujemo dediščino sobivanja z okoljem, ki so nam jo zapustili predniki in dajemo zgled našim potomcem. Vsi smo del skupnega sveta.

Mobilnost

Bohinj in Triglavski narodni park obišče vsako leto več turistov. S tem se še dodatno povečuje pritisk na občutljivo alpsko okolje. Z željo, da razbremenimo pritisk na jezersko skledo, uvajamo ukrepe, s katerimi želimo obiskovalce spodbuditi k uporabi javnega prevoza. PArkiranje je dovoljno zgolj na označenih parkirnih mestih, najugodnejše parkiranje je v Bohinjski Bistrici.

Na voljo so vam različne možnosti prevoza: 

 • v Bohinj z vlakom
 • avtobusni prevoz (dodatne linije v času visoke sezone)
 • organiziran brezplačen prevoz s parkirišč
 • kolesarjenje
 • turistična ladja

Poletni prometni režim: za cvetoči Bohinj

Koliko avtomobilov spravimo na neposredno obalo Bohinjskega jezera? Ne dovolj.
Koliko avtomobilov si želimo v našem pogledu, ko se sprehajamo po obali Bohinjskega jezera? Nobenega.

Za vse, ki se boste z avtomobilom pripeljali v Bohinj smo pripravili druge, bolj naravi prijazne in cenejše možnosti za parkiranje in prevoz po Bohinju.

Odpadki in ekološki otoki

V Bohinju ločujemo odpadke. V naravnem okolju ne boste našli manjših smetnjakov, odpadke odnesemo do ekoloških otokov. Ekološki otoki se nahajo v Ukancu, na Naklovi glavi in na Veglju.

Pravila plovbe

Kampiranje

Kartica Julijske Alpe: Bohinj

Avtobus, vlak, avtovlak in izletniška ladja so samo nekatere možnosti, ki jih brezplačno ali pod ugodnimi pogoji uporabljajo imetniki kartice in s tem prispevajo k umirjanju motornega prometa v Bohinju in razvoju okolju ter ljudem prijaznega turizma. Uživajte v skrbno varovani naravni in kulturni krajini. Postanite del vizije pri ustvarjanju zelene prihodnosti ter uporabite brezplačne in ugodne možnosti okolju prijaznih oblik prevoza. Ob rezervaciji prenočišča preverite ali ste upravičeni do nakupa Kartice Julijske Alpe: Bohinj.

Evropski teden mobilnosti:

Evropski teden mobilnosti (v nadaljevanju: ETM) je evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

avgust 3, 2018

Pogosta vprašanja – promet

Ali bo organizirani prevoz oz. »shuttle« iz Bohinjske Bistrice ustavil samo na začetni in končni postaji ali tudi na kakšni vmesni?

Shuttle ustavlja samo na začetni in končni postaji.  Gre za organizirani prevoz s parkirišča Danica do jezera, z namenom prometne razbremenitve obale jezera. Na vmesnih postajah ustavljajo prevozniki na rednih linijskih prevozih, ki so v poletnem času na voljo na eno uro ali še pogosteje.  V kolikor bi ustavljali še na vmesnih postajah, kjer so že zagotovljene omenjene linije, to ne bi več bil občasni prevoz temveč linijski prevoz potnikov. Le-tega bi Občina lahko organizirala kot t.i. mestni promet, na podlagi Odloka o urejanju prometa, v katerem natančno določi linije in pogoje izvajanja mestnega prometa. Na podlagi odloka bi občina morala izvesti podelitev koncesije za izvajanje prevoza ali ustanoviti javno službo. V primeru, da bi se linije prekrivale z obstoječimi linijami, pa bi bilo potrebno poiskati soglasje in sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo.

Kako je s parkiranjem motornih koles?

Parkiranje za motoriste je brezplačno (na parkirišču pri Slapu Savica pa stane 1 €).

Ali so za organiziran prevoz možne rezervacije (na primer v primeru večjih skupin)?

Ne, rezervacije niso možne. Organizirani prevozi so namenjeni razbremenitvi prometno najbolj obremenjenih točk z individualnim motornim prometom. V primeru večjih skupin gre za izvedbo občasnega prevoza, za izvedbo katerega se lahko dogovorijo s prevozniki ali taksisti, ki opravljajo prevoze na željeni relaciji.

Ali je z organiziranim prevozom možen prevoz psov? Če ja, pod kakšnimi pogoji?

Z vozili javnega avtobusnega prometa se ne smejo prevažati žive živali.

Izjeme so:

 • Dovoljen je prevoz službenih psov policije, vojske, carine, gorske reševalne službe in reševalnih enot civilne zaščite v spremstvu vodnika, ki morajo biti na vrvici in imeti nagobčnik.
 • Psi vodniki za slepe in invalidne osebe z vodnikom, za katere ni potrebno, da imajo nagobčnik,
 • Manjše živali, ki morajo biti v primernih sredstvih za prevoz tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

Prevoz psov in manjših živali prevoznik opravi le, če potnik psa ali manjšo žival spremlja, prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza). V primeru prezasedenosti vozila se psi in manjše živali ne smejo prevažati. Nesnažni in mokri psi in manjše živali se ne smejo prevažati. Prevoz živali je brezplačen.

Kje parkirati za več dni (kadar se odpravim v hribe), če nisem nastanjen/a pri ponudniku v Bohinju? 

Predlagamo parkiranje v Senožetih ter uporabo organiziranega prevoza ob vikendih, med tednom, ko le tega ni zagotovljenega, pa se lahko poslužite taxi prevozov.

Ali je možno parkiranje za več dni na Vorančkojci?

Večdnevno parkiranje na Vorančkojci je mogoče, plača se parkirnino po ceniku, za toliko dni, kolikor računate, da se boste v hribih zadržali. Npr. za 2 dni plačajo 1,5 eur/h x 28 h (ker se parkirnina plačuje od 6.00 do 20.00 ure). Cenejša alternativa je parkirišče v Senožetih.

Parkiranje za avtodome v Srednji vasi – kje oz. komu gostje plačajo parkirnino in turistično takso?

Parkirnino tako za osebna vozila kot za avtodome se plača na parkomatu na parkirišču. Turistično takso se plača v info centru v Bohinjski Bistrici, LD Turizem.

Invalidi: Parkiranje je brezplačno. Kaj pa na zapornicah?

Invalidi se s potrdilom izkažejo na Občini ter pridobijo parkirno kartico brezplačno. Le-ta  omogoča prehod preko zapornic, tudi na cesti Voje-Vogar-Blato.

Kako se plača parkirnina za več dni na Rudnem polju?

Parkiranje za več dni je možno (razen za avtodome). V parkomat se vstavi ustrezen znesek (npr. parkiranje za 3 dni = 15 EUR) in parkomat zazna število dni. Imetniki Kartice mobilnosti Bohinj, imajo parkiranje brezplačno.

julij 25, 2018

Prometna ureditev v Bohinju

PARKIRANJE (samo na označenih parkirnih mestih)

Prosimo za strpnost in upoštevanje parkirne signalizacije, kjer so označena prosta parkirna mesta. Vse potrebne informacije (cenik, zemljevid in navodila) najdete na povezavi: Parkiranje v Bohinju.

Ob koncih tedna in lepem vremenu so parkirišča ob jezeru hitro polna, dovolj prostora pa ostaja na parkirišču Danica in na parkirišču Ribčev Laz (travnik nasproti hotela Kristal).

NAMIGI

 • brezplačno parkiranje + brezplačen prevoz ob vikendih in praznikih: parkirišče Danica na Bohinjski Bistrici (P13) – 6 km od Bohinjskega jezera
 • parkiranje za 2 € na dan + brezplačen prevoz do Vorančkojce in Blata ob vikendih in praznikih: parkirišče Senožeta – 4 km od Bohinjskega jezera (P14)Kljub zagotavljanju dodatnih kapacitet prevoza se lahko zgodi, da boste morali na prevoz malo počakati. Organizirane skupine imate na voljo tudi več ponudnikov taksi prevoza. Ob zgodnjih jutranjih urah za pohodnike, ki koristijo brezplačni organizirani prevoz, ostaja dovolj prostora.
 • parkiranje za 5 € na dan + vsakodneven brezplačni prevoz do jezera: Ribčev laz (P10)
maj 23, 2018

Evropski teden mobilnosti

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

Združuj in učinkovito potuj

”Združuj in učinkovito potuj” je slogan, ki povzema letošnjo temo Evropskega tedna mobilnosti. Letošnja tema izpostavlja združevanje ter izbiro različnih načinov, ki nas lahko pripeljejo do cilja. Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h kvaliteti lastnega življenja.

DOGAJANJE V BOHINJU V OKVIRU ETM

Občina Bohinj v letu 2018 sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti s projektom Peš je IN, avto bo(HIN). Namen je lokalnem prebivalstvu približati oblike trajnostne mobilnosti in spodbujati hojo in kolesarjenje ter prikazati pomen javnih površin in kaj nam te prinašajo dobrega v primerjavi s parkirišči v naseljih.

Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti temeljijo na treh ukrepih. Park-IRNI dan prinaša aktivnosti na zaprtem parkirišču, na katerem se v tednu ETM vzpostavi javna površina za druženje občanov in drugih. S tem želimo pokazati prebivalcem, da je v naselju precej bolje imeti javne površine za druženje kot pa parkirišče. Zato bomo na  parkirišču pri tržnici v Boh. Bistrici v tednu od 16. – 22. septembra izvedli vrsto aktivnosti za prijetno in koristno preživljanje prostega časa.

Z raznimi aktivnostmi bomo preuredili parkirni prostor v javno površino, ki bo tudi vizualno privlačna in bo spodbujala druženje in uporabo parkirišča kot javno površino v tem tednu. Izvedli bomo več ustvarjalnih delavnic za otroke ter številne kreativne delavnice namenjene vsem generacijam. Ponujali bomo možnosti meritve sladkorja, tlaka, prehransko svetovanje, predstavili uporabo defibrilatorjev, k sodelovanju pa bomo z eko stojnicami povabili lokalne pridelovalce domače hrane. Izvedli bomo Zajtrk prvakov, kjer bodo vsi obiskovalci ETM in mimoidoči, ki ta dan pridejo z eno obliko trajnostnega prevoza, kot nagrado prejeli brezplačni zajtrk. Organizirali bomo delavnice za mlade, ponudili obiskovalcem brezplačen servis koles ter izvedli stojnico vsebin varstva gorske narave in vpliva prometa na okolje. Na parkirišču bomo izvedli Pravljični maraton za vse mlajše udeležence ter kino na prostem za vse starostne skupine. 22. septembra bomo izvedli zaključno prireditev ETM2018 z živo glasbo.

V tednu ETM (16. – 22. 9.) bomo organizirali izvedbo Pešbusa. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po v naprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa so tako manj obremenjeni z jutranjim razvažanjem. S tem želimo tudi spodbuditi otroke in starše k peš hoji v šolo, kar omogoča tako druženje kakor tudi promovira zdrav način življenja.

V projekt je vključeno tudi lokalno gospodarstvo, kar pa je bistveno iz vidika spodbujanja lokalnega gospodarstva pri sodelovanju promociji trajnostne mobilnosti. Zato smo vključili kar nekaj lokalnih deležnikov, ki bodo sodelovali pri aktivnostih – zajtrk prvakov, popusti na posamezne produkte, predstavitve, delavnice itd.

Natečaj: Peš je IN, avto bo(HIN)

Izvedli bomo likovni in foto natečaj z nagradami (kolo Pony, skiro idr.), izvedli predaktivnost Iskanja zaklada mobilnosti, naravoslovne delavnice, kolesarske izlete, športno tekmovanje, kolesarski poligon, organizirano vožnjo s poganjalci na poligonu in mnoge druge aktivosti.

Želimo, da prebivalci spoznajo, da so peš-cone in območje brez prometa izredno pomembna za višjo kakovost bivanja, preživljanja prostega časa in druženja. Pričakovan prispevek je ta, da ljudje uvidijo, da ne potrebujejo toliko parkirnih mest in da lahko po rednih opravkih pridejo peš ali s kolesom in ne z avtomobilom. Prav tako je namen spodbujanje čim večje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti in približati tematiko vsem lokalnim prebivalcem kot pozitivno in koristno tako za okolje kot za njihovo zdravje.

Spored dogodkov in aktivnosti v tednu ETM (16. – 22. septembra) bo objavljen naknadno.

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. VEČ