fbpx
Marec 19, 2019

Spremembe pri avtobusnih prevozih

Spremenjen red prevozov zaradi zapore ceste v Češnjici:

Od ponedeljka, 18. 3. do 15. 5. 2019 bo državna cesta skozi Češnjico zaradi del na kanalizaciji zaprta, kar bo spremenilo tudi vozne rede avtobusov. Za začetek obljavljamo spremembe v prevozih za šolarje, v nadaljevanju pa bomo to novico dopolnili s podrobnim voznim redom.

Začasni postajališči v Bohinjski Češnjici:

 • avtobusi bodo obračali in na obračališčih pobirali potnike pred popolno zaporo
 • smer Srednja vas: na robu vasi Češnjica – “pri Hodaku”
 • smer Jereka: pri žagi v Češnjici (kozolec)

Spremembe voznih redov:

Iskalnik voznih redov: https://arriva.si/

1. Gorjuše-Bohinjska Bistrica

 • 4:45 Bohinjska Češnjica-Sr. Vas-Bohinjska Bistrica vozi samo do jezera – prestop za Bohinjsko Bistrico in Ljubljano zagotovljen na postajališču Bohinj jezero,
 • 5:10 Gorjuše-Bohinjska Bistrica se prestavi na 5:05 in preusmeri preko obračališča v Bohinjski Češnjici pri kozolcu (ob 5:21 iz Bohinjske Češnjice),
 • 7:00 Gorjuše-Bohinjska Bistrica se prestavi na 6:55 in preusmeri preko Bohinjske Češnjice,

Prevozi na odhodih 5:05, 6:55, 14:40 Gorjuše-Bohinjska Bistrica in 13:05, 14:05 in 15:45 Bohinjska Bistrica-Gorjuše se preusmerijo preko Bohinjske Češnjice (obračanje avtobusa).

2. Krožna linija: Bohinjska Bistrica ŽP-Bohinjska Češnjica-Bohinjska Bistrica ŽP – (Bled…) 

 • 4:45 Bohinjska Češnjica-Sr.vas-jezero-Bohinjska Bistrica vozi samo do postajališča Bohinjsko jezero, kjer lahko potniki prestopijo za Bohinjsko Bistrico in Bled,…,Ljubljano,
 • 6:10 Bohinjska Bistrica-jezero-Sr.vas-Jereka-Bohinjska Bistrica se prestavi na 5:50 – vozi do Bohinjske Češnjice,
 • 6:15 Bohinjska Češnjica-Radovljica se prestavi na 6:12 Bohinjska Češnjica (smer Sr.vas)-Radovljica, v Bohinjski Bistrici prestop na avtobus za Radovljico, na ŽP pelje brez prestopa
 • 6:32 Bohinjska Češnjica-Jereka-Bohinjska Bistrica se prestavi na 6:27 iz obračališča Bohinjska Češnjica v smeri Jereke, v Bohinjski Bistrici prestop za ŽP, za Radovljico ni potrebno prestopati,
 • 7:05 Bohinjska Bistrica ŽP-jezero-Sr.vas-Bohinjska Bistrica ŽP vozi samo do Stare Fužine,
 • 9:10 Bohinjska Bistrica ŽP-jezero-Sr.vas-Bohinjska Bistrica ŽP vozi samo do Bohinjske Češnjice, kjer obrača in se vrača ob 9:35 preko jezera do Bohinjske Bistrice, 9:34 Jereka-Bohinjska Bistrica ŽP se UKINE,
 • 10:20, 11:30, 12:20 in 13:13 Bohinjska Bistrica-Jereka-Sr.vas-jezero-Bohinjska Bistrica vozi v obratni smeri: Bohinjska Bistrica-jezero-Sr.vas-Bohinjska Češnjica (obrača) in ob 10:42, 11:52, 12:42 ali 13:35 iz Bohinjske Češnjice preko Sr. vasi in jezera do Bohinjske Bistrice, prevoz iz Jereke direktno do Bohinjske Bistrice zagotovljen ob 11:40, 12:30, 13:51,

prevoz iz Bohinjske Bistrice direktno do Jereke zagotovljen ob 11:30, 12:20 in 13:05,

10:20 Bohinjska Bistrica ŽP-Jereka in 10:30 Jereka-Bohinjska Bistrica ŽP se UKINE,

 • 14:05 iz Bohinjske Bistrice ŽP za Bohinjsko Češnjico preko Jereke pelje avtobus za Gorjuše, za Bohinjsko Češnjico preko jezera in Sr.vasi pelje ob 14:07,
 • 15:15 Bohinjska Bistrica ŽP-jezero-Sr.vas-Jereka-Bohinjska Bistrica ŽP vozi samo do Stare Fužine, prevoz iz Bistrice do Sr.vasi ob 15:25, do Jereke ob 15:45.

Šolski prevozi

Navajamo samo nove vozne rede in nespremenjene vožnje

1. Prihodi avtobusov v šolo (Bohinjska Bistrica)

 • 6:27 Bohinjska Češnjica (smer Jereka)-Jereka-Bohinjska Bistrica
 • 6:12 Bohinjska Češnjica (smer Sr.vas)-6:24 Bohinjsko Jezero-Bohinjska Bistrica
 • 6:55 Gorjuše-Jereka-OŠ Bohinjska Bistrica
  ——————–
 • 7:12 Bohinjska Češnjica (smer Jereka)-Jereka-OŠ Bohinjska Bistrica
 • 7:11 Bohinjska Češnjica (smer Sr.vas)-7:25 Bohinjsko Jezero-OŠ Bohinjska Bistrica
 • 7:11 Bohinjska Češnjica (smer Sr.vas)-Srednja vas
 • 7:18 Stara Fužina-Ukanc-Bohinjsko jezero-OŠ Bohinjska Bistrica
 • 7:35 Nemški Rovt-OŠ Bohinjska Bistrica (nespremenjeno)

2. Odhodi avtobusov iz šole

 • 11:30 OŠ Bohinjska Bistrica-Jereka-Bohinjska Češnjica (smer Jereka)
 • 11:30 OŠ Bohinjska Bistrica-jezero-Srednja vas-Bohinjska Češnjica (smer Sr.vas)
  ——————–
 • 12:20 OŠ Bohinjska Bistrica-Jereka-Bohinjska Češnjica (smer Jereka)
 • 12:20 OŠ Bohinjska Bistrica-jezero-Srednja vas-Bohinjska Češnjica (smer Sr.vas)
  ——————–
 • 13:05 OŠ Bohinjska Bistrica-Jereka-Bohinjska Češnjica (smer Jereka)-(Gorjuše)
 • 13:13 OŠ Bohinjska Bistrica-Boh.jezero-Bohinjska Češnjica (smer Sr.vas)
 • 13:15 OŠ Bohinjska Bistrica-Boh.jezero-Stara Fužina-Ukanc
  ——————–
 • 14:05 OŠ Bohinjska Bistrica-Jereka-Bohinjska Češnjica (smer Jereka)-(Gorjuše)
 • 14:05 OŠ Bohinjska Bistrica-Boh.jezero-Bohinjska Češnjica (smer Sr.vas)
 • 14:05 OŠ Bohinjska Bistrica-Boh.jezero-Stara Fužina-Ukanc
 • 14:25 PŠ Srednja vas-Bohinjska Češnjica (nespremenjeno)
Februar 27, 2019

Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Obdobje suhega in za ta letni čas nadpovprečno toplega vremena je že ustvarilo pogoje za povečano možnost nastanka požarov v naravnem okolju na območju celotne države. Obenem je napočil čas intenzivnejšega odstranjevanja suhih ostankov kmetijskih rastlin in drugega rastlinja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto s kurjenjem in požiganjem. Število požarov v naravnem okolju se je zaradi tega v zadnjih dneh povečalo.

Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki od 23. februarja dalje velja na Primorskem, od 25. februarja 2019 dalje pa na območju celotne države.

V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Februar 27, 2019

Obnova ceste Bohinjska Bistrica

V ponedeljek, 11. februarja bo DRSI in izvajalec del nadaljeval z dokončanjem obnove ceste in površin za pešce na Triglavski cesti v Bohinjski Bistrici. Po potrebi bodo izvedene tudi polovične zapore. Projekt naj bi bil, v kolikor bodo vremenske razmere dopuščale zaključen do konca marca.

———————–

Z deli bodo začeli kljub zimskim razmeram predvsem zaradi usklajevanja časovnice vseh del na cestah v Bohinju, ki jih v sodelovanju z državo Občina Bohinj načrtuje v tem letu. Kot je povedal župan Občine Bohinj Jože Sodja, v tem letu načrtujejo tri večje projekte: na Ribčevem Lazu, v Stari Fužini in v Češnjici: »Da bi uskladili časovnico in ne bi povsem zaprli Bohinja se bodo dela na Triglavski cesti pričela tako zgodaj. Z deli bo izvajalec del najprej začel pred Danico, na odseku od Becovega mostu do Danice, kjer bo po potrebi tudi polovična zapora. Na tem delu se bo uredil prometni otok in uvoz do Danice. Projekt naj bi bil, v kolikor bodo vremenske razmere dopuščale zaključen do konca marca.«

V tem letu tudi trije večji projekti v Stari Fužini, Češnjici in Ribčevem Lazu

V tem letu Občina Bohinj v sodelovanju z državo načrtuje še tri večje projekte, ki bodo v času del zaradi zapor spremenili prometno dinamiko v Bohinju. Župan Jože Sodja: »Dobra logistika bo potrebna, ker nas to leto čaka precej dela. Glede del v Stari Fužini in v Češnjici, kjer so se pripravljalna dela že začela, bomo krajane in krajanke obvestili tudi na zborih krajanov, ki jih bomo organizirali pred začetkom del. Tam bodo imeli priložnost, da se podrobneje seznanijo s potekom del, dobili pa bodo tudi vsa dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja v zvezi z deli in ureditvijo obvoza.«

Dela na vseh projektih se bodo začela s podpisom pogodbe takoj po sprejetem proračunu, ki bo za izvedbo zagotovil tudi ustrezna sredstva. Občinski svet bo proračun v drugem branju obravnaval na februarski redni seji. V kolikor bo le mogoče, bo večina del potekala izven turistične sezone.

Januar 31, 2019

Spletna anketa: Zima v Bohinju

Bohinjski turizem v zadnjih letih izkazuje visoko rast, žal pa je slednja vezana pretežno na poletno sezono. Zelene zime, pomanjkljiva zimsko-športna infrastruktura in odsotnost privlačnih zimskih programov terjajo od vseh nas večjo aktivnost ter nove, bolj drzne in načrtne pristope. S tem vprašalnikom želimo spodbuditi čim širši krog naših partnerjev, domačine in vse z dobrimi idejami, da podate pobude za oživitev zimske turistične ponudbe v Bohinju. Na podlagi rezultatov spletne ankete bomo organizirali delovno srečanje z zainteresiranimi in skupaj za naslednja leta zasnovali akcijski načrt ZIMA V BOHINJU.

Prijazno vas prosimo za 10 minut vašega časa, za izpolnitev ankete na tej povezavi:
Spletna anketa: Zima v Bohinju.

Že vnaprej se zahvaljujemo za vaš čas in sodelovanje. Anketa bo odprta do 10. 2. 2019.
P.S. Anketa je anonimna, razen če sami želite posredovati svoje ime, da vas povabimo na načrtovano delavnico.

november 23, 2018

Podelitev priznanj za Jubilejno pot – Triglav240

Izteka se leto, v katerem smo v Bohinju poseben poudarek namenili praznovanju 240 letnice prvega pristopa na Triglav.

V ta namen smo med drugim zasnovali jubilejno pot Po sledeh prvopristopnikov na Triglav. Dvakrat smo pripravili voden organiziran pohod, ki se ga je udeležilo več kot 50 pohodnikov. Izdana je bila posebna knjižica, v kateri je bil prostor za zbiranje 9. žigov na poti prvopristopnikov.

Za pohodnike, ki so v 2018 prehodili jubilejno pot in zbrali vseh 9 žigov, smo pripravili posebno priznanje, ki ga bomo podelili na zaključni slovesnosti ob dnevu gora 11.12. 2018 na Bohinjski Bistrici.

POŠLJITE IZPOLNJENE KNJIŽICE

Vse, ki ste zbrali vse žige, pozivamo, da pošljete izpolnjene knjižice (žigi, + ime in priimek + naslov) na naslov: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero, najkasneje do 5. decembra 2018, da lahko pravočasno pripravimo priznanje. Knjižice vam bomo seveda vrnili.

VABLJENI NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV

Veseli bomo, če se nam boste lahko 11. decembra pridružili.

oktober 18, 2018

Oglejte si Triglav z vseh strani neba

Iskati, hoditi peš, spoznavati in doživljati neznano drugačnost, ponujati in koristiti, česar drugi nimajo; to je Pohodniška pot Julijske Alpe, na katero vas vabimo, in s katero pozornost obračamo nazaj k izvirnosti in preprostosti. Združenje Julijskih Alp je pripravilo in trasiralo dobrih tristo kilometrov dolgo Pohodniško pot Julijske Alpe (The Julian Alps Trail).

Vstopite v eno od zank poti. Prvič v nedeljo 21. oktobra v naši družbi. Pridružite se nam lahko v Bohinju, na Bledu, v Gorjah, v Radovljici, v Žirovnici, na Jesenicah, v Kranjski Gori, v Bovcu, v Tolminu, v Kobaridu ali v Brdih. Več informacij na spletnih straneh partnerjev v Julijskih Alpah.

ZAKAJ NOVA POT?

Ob vsakodnevni obleganosti z informacijami, tehnologijo, hrupom, hitenjem, je moderni človek postal iskalec zdravja, duševnega miru v pozabljenih in doslej odrinjenih vrednotah: v prvinski naravi in njeni čudežni lepoti, krajinski in biotski raznovrstnosti, skritih in neznanih možnostih za meditacije ter mest z magično močjo (reke, jezera, slapovi, gozd, izjemna drevesa, pisano cvetje, skale nenavadnih oblik), do kulturnih, poselitvenih in zgodovinskih posebnosti. V tem smislu imajo Julijske Alpe bogato zakladnico neizkoriščenih možnosti. Kjer je tako lepo, da zastane dih! Kjer vam dokažemo, da nismo pozabili in smo ohranili naravo tudi za vse vas, ki se boste v iskanje podali na pot v Julijske Alpe.

To je pot, ki vas vodi po robu, ki vam omogoča odkrivanje skritih naravnih posebnosti, ki jih ne najdete v nobenem turističnem letaku, da spoznavate zgodbe in legende, ki jih ne najdete v nobeni turistični ponudbi, da obsedite na številnih razglednih točkah in se zazrete v daljna obzorja, ki jih rišejo visoki vrhovi in barvite doline. Pot, kjer odkrivate bogato kulturno dediščino krajev v Julijskih Alpah in njenem obrobju, številne manj znane naravne posebnosti, zgodovinske in kulturne znamenitosti ter znanja, ki se med ljudmi v teh krajih iz roda v rod niso pozabila in jih ponujajo unikatni rokodelski izdelki in kulinarične dobrote. Pot, ki povezuje in združuje severno (gorenjsko) in južno (soško) stran Julijskih Alp v skupno atraktivno pohodniško pot po različnih krajinskih tipih. Povezovalna pot obkroža Julijske Alpe in omogoča spoznavanje njihovih najlepših predelov s pogledi z robne, zunanje strani.

TRIGLAV KOT SIMBOL IN NE ZGOLJ NUJEN CILJ

Kot svetilnik vas bo na poti spremljal mogočni kralj Zlatorogove dežele, vrh Triglava, ki ga boste na poti spremljali, pa vendar ne dosegli. Pravijo, da nisi pravi Slovenec, če ne osvojiš vrha Triglava, ki pa je postal tudi cilj številnih turistov. Z brezglavim rinjenjem v visokogorje pa rušimo naravno ravnovesje in četudi vas bo pot peljala z obrobja Pohodniške poti Julijske Alpe v osrčje gora, naj bo pot odgovorna s trdnim korakom, dobro opremo in spoštovanjem do narave.

Vabimo vas na Pohodniško pot Julijske Alpe v odkrivanje, spoznavanje in doživljanje komaj opaznih majhnih naravnih čudežev, ki nam znajo pričarati nenavadno občutje, imenovano sreča. Na eno od zank, kjer v ospredje postavljamo doživetje, se v naši družbi lahko prvič podate 21. oktobra. Pot je primerna za vse generacije, tudi za tiste, manj kondicijsko pripravljene. Vodi vas v naš vsakdan, obdan z lepotami naravne in kulturne dediščine, z ljudmi, ki že stoletja tu živimo, ustvarjamo in v sožitju z naravo ohranjamo ta košček zemlje pod Triglavom, kjer smo doma.

avgust 9, 2018

Vzdrževalna dela na vodotokih v Bohinju

Stara Fužina, 3. avgust 2018

V teh dneh pet ekip Vodnogospodarskega podjetja Kranj izvaja nujna vzdrževalna dela na pritokih Ribnice pri Srednji vasi (Žabnica), v strugi Mostnice v Stari Fužini in v naslednjih dneh še v strugi Save na Laškem Rovtu.

Dela v strugi Mostnice bodo nekaj hrupa povzročala še dan ali dva, ob čemer se lokalnemu prebivalstvu in gostom zahvaljujemo za strpnost in razumevanje. V naslednjih dneh se zaključujejo tudi dela v strugi Ribnice.

V naslednjem tednu, ko bodo začeli z deli v strugi Save na Laškem Rovtu, bo nekaj dni prva faza del povzročala kalnost vode, bodo pa dela zvočno manj moteča. Ker se zavedamo, da tovrsten hrup in kalnost vode v času vrhunca turistične sezone nista dobrodošla, podajamo še razlago, zakaj tokrat ni šlo drugače.

Nujna vzdrževalna dela se izvajajo z namenom preprečitve nadaljnje škode. Pomladni čas ni bil ustrezen zaradi drstenja rib in višjega vodostaja, jesenski čas pa v zadnjih letih pogosto prinese nestabilno vreme in poplave, ki bi dela onemogočila in neizbežno povzročila dodatno škodo.

Verjamemo, da boste s poznavanjem razlogov lažje razumeli neprijeten hrup in kalnost vode ter boste lažje pokazali strpnost.

avgust 3, 2018

Foto natečaj Triglav240 – Slovenske Alpe

Več o foto natečaju si lahko preberete na spletni strani Slovenske Alpe:

 

 

julij 23, 2018

Nagradna igra #Triglav240

PREVERITE, ČE STE MED NAGRAJENCI #TRIGLAV 240 nagradne igre:

 • Špela Kovšca – bombažna majica
 • Nataša Musar Misljević – tehnična brisačka
 • Renato Gnezda – športna kapa
 • Patricija Jurčič – otroška majica
 • Dragi Ilsnik – športni nahrbtnik
 • Lucija Sušnik – tehnična majica
Nagrajence prosimo, da nam v zasebnem sporočilu na Facebooku profilu @lakebohinj ali na e-mail [email protected] pustite svoj naslov, da vam lahko pošljemo nagrado. Ko se boste fotografirali z nagrado, pa bomo veseli, če jo objavite tudi v naši Facebook skupini @I love Bohinj ali nas vsaj označite z @lakebohinj, da jo bomo lahko videli.
Hvala vsem za sodelovanje v nagradni igri. Vsem, ki vam tokrat ni uspelo, želimo več sreče prihodnjič.

Pravila nagradne igra

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

 • v komentar napiši kateri artikel ti je najljubši
 • všečkaj objavo nagradne igre
 • deli nagradno igro na svojem zidu

Nagrajence bomo določili z žrebom in bodo objavljeni 8.8.2018 na naši Facebook strani @LakeBohinj.

 

 

Nagrade:

 • 1 x bombažna majica (moška ali ženska)
 • 1 x tehnična majica (moška ali ženska)
 • 1 x otroška majica
 • 1 x športni nahrbtnik
 • 1 x športna brisačka
 • 1 x športna kapa

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Turizem Bohinj in podjetje Jon biro d.o.o. objavljamo nagradno igro uradnih spominkov ob 240 letnici prvega vzpona na Triglav. Vse ostale uradne artikle najdete na spletni strani podjetja Jon Biro.

maj 11, 2018

Anketa o določitvi turistične takse

ANKETA O DOLOČITVI VIŠINE TURISTIČNE TAKSE

Državni zbor je 15. februarja 2018 sprejel nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki je začel veljati 15. marca 2018. Najpomembnejše spremembe glede na prejšnji zakon se nanašajo na turistično takso in sicer:

 • občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,50 eur na gosta na noč (višino določajo občine samostojno),
 • ni več predpisanega popusta na takso za bivanja v kampih oz. oprostitev plačila članom PZS v planinskih domovih,
 • uvaja se promocijska taksa, ki jo bo potrebno nakazovati na STO in ki se obračuna v višini 25% od osnovne občinske takse.

Občine so dolžne svoje odloke uskladiti z novim zakonom v roku 3 mesecev od dneva začetka veljavnosti zakona. Promocijska taksa se uvede s 1. 1. 2019.

Vse ostale odločitve o višini in načinu uvajanja sprememb so pristojnost občin in vsakega posameznega občinskega sveta. Pričakujmo, da bodo turistično takso povišale vse turistične občine v Sloveniji, nekatere jo bodo razlikovale po sezonah, druge tudi po krajih. Turistična taksa je dajatev, ki jo plačujejo obiskovalci, namenjena pa je za informacijsko službo, trženje in promocijo turizma, za razvoj in vzdrževanje javne infrastrukture in javnih površin, namenjenih turizmu, prireditve in druge storitve, ki jih turistom nudimo brezplačno (15. člen ZSRT-1).

Dodajamo povezavo do spletne ankete in vas prosimo, da jo izpolnite. Namen ankete je občini predstaviti mnenje turističnih ponudnikov in prispevati k čim boljšim odločitvam občinskih organov.

Spletna anketa je dosegljiva na tej povezavi. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

« Previous Entries

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. VEČ