fbpx
maj 31, 2019

PRAVILA PLOVBE

Vstopno-izstopna mesta, pristanišča in druga pravila za vse vrste plovil.

KAKŠNA SO PRAVILA PLOVBE V BOHINJU?

Pravila plovbe veljajo za vse vrste plovil (tudi deska za veslanje stoje – SUP). Za druga športna plovila, kamor spadajo kajt, jadralna deska, rečni bob (hydrospeed), napihljiv čoln dolžine do 2 m in podobni rekviziti, uporaba vstopno izstopnih mest in nakup dovolilnice nista potrebna.

Plovba na območju kopalnih voda na Bohinjskem jezeru, ki merijo 100 m od obale, ni dovoljena, razen v primeru plovbe iz/do vstopno-izstopnih mest ali pristanišč.

Vse aktivnosti v, na in ob jezeru, reki Savi Bohinjki in njenih pritokih se izvajajo na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da se odločite za spremstvo izkušenih in usposobljenih domačih vodnikov. Zloženka: pravila plovbe v Bohinju.

VSTOPNO IZSTOPNA MESTA na Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki

 • dovoljeno za športno-veslaške čolne do 8 m
 • prepovedana plovba vozil na motorni pogon
 • dovolilnica velja za eno plovilo, nalepljena mora biti na plovilu in ni prenosljiva
 • pravila plovbe v Bohinju (pdf)

Bohinjsko jezero

 • plovba je dovoljena celo leto
 • začasni privez in pristajanje izven pristanišč med 8. in 20. uro

Sava Bohinjka:

 • plovba je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra
 • aprila in oktobra med 10. in 17. uro
 • maja in septembra med 10. in 18. uro
 • od junija do avgusta med 9. in 19. uro
 • vstop na Bohinjsko jezero in Savo Bohinjko je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih in v pristaniščih

DOVOLILNICE

 • dovolilnica velja za eno plovilo, nalepljena mora biti na plovilu in ni prenosljiva
 • plovba na območju kopalnih voda na Bohinjskem jezeru, ki merijo 100 m od obale,
  ni dovoljena, razen v primeru plovbe iz/do vstopno-izstopnih mest ali pristanišč

Višina pristojbin za uporabo vstopno-izstopnih mest – na plovilo:

 • dnevna 2 EUR
 • tedenska 5 EUR
 • 30-dnevna 10 EUR
 • 60-dnevna 15 EUR
 • letna 20 EUR

PRISTANIŠČA NA BOHINJSKEM JEZERU

 • plovba je dovoljena celo leto (s plovili dolžine do 8 m)
 • prepovedana je plovba plovil na motorni pogon
  (izjema so treningi organizacij, ki imajo registrirano dejavnost športa s plovili)
 • vstop na jezero je dovoljen samo na vstopno-izstopnih mestih in v pristaniščih
 • začasni privez in pristajanje izven pristanišč je dovoljen med 8. in 20. uro
 • med 20. in 8. uro mora biti plovilo varno privezano na objektih za privezovanje
  ali shranjeno na za to določenih mestih v pristanišču
 • upoštevajte navodila upravljavca pristanišča in pristaniški red
 • pravila plovbe v Bohinju (pdf)

DOVOLILNICE ZA UPORABO PRIVEZA

 • dovolilnica velja za eno plovilo za uporabo pristanišča
 • dovolilnica velja tudi za uporabo vstopno-izstopnih mest na Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki
 • dovolilnica mora biti nalepljena na plovilu in ni prenosljiva
 • letak: pristanišča na Bohinjskem jezeru

Višina pristojbin za uporabo priveza v pristanišču pod Skalco – na plovilo:

 • dnevna 12 EUR
 • tedenska 20 EUR
 • 30-dnevna 60 EUR
 • 60-dnevna 90 EUR
 • letna 120 EUR
 • za privez na boji in hrambo v pristanišču (suhi privez) se plača polovična pristojbina

VLOGA ZA PRIVEZ ALI HRAMBO V PRISTANIŠČU

PRISTANIŠKI RED

V pristanišču in na obali znotraj območja pristanišča je prepovedano:
 • nameščanje plovil izven mest, ki so določena za privezovanje in hranjenje plovil
 • oviranje dostopa do privezov
 • privezovanje plovil na objekte in predmete, ki niso namenjeni privezovanju
 • samovoljno premeščanje, menjavanje, odstranjevanje ali poškodovanje objektov in označb, namenjenih urejanju plovbe
 • uporaba priveznega mesta v pristanišču za potopljena in nasedla plovila ali plovila, ki so kako drugače nesposobna za plovbo
 • plovilom in plavajočim napravam ovirati javni promet v pristanišču
 • plavanje in ribolov

PRODAJNA MESTA DOVOLILNIC

Turistično informacijski center Bohinjska Bistrica (LD Turizem)
Mencingerjeva 10, 4264 Bohinjska Bistrica
t: +386 (0)4 574 76 00
e: [email protected]

Turistično informacijski center Ribčev Laz (TD Bohinj)
Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0)45 74 60 10
e: [email protected]

Turistično informacijski center Stara Fužina
Stara Fužina 53 b, 4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0)45 72 33 26
e: [email protected]

Center TNP Bohinj
Stara Fužina 37-38, 4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0)4 57 80 245
e: [email protected]

PAC Sports (Hostel Pod Voglom)
Ribčev Laz 60, 4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0)45 72 34 61
e: [email protected]

Alpinsport
Ribčev Laz 53, 4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0) 45 72 34 86
e: [email protected]

Sport4fun 
Ob kampu Danica, 4264 Bohinjska Bistrica
t: +386 (0)41 889 916
e: [email protected]

Penzion Rožič
Ribčev Laz 42, 4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0)45 72 33 93
e: [email protected]

Čolnarna Izi Boats
Pri cerkvi sv. Janeza
t: +386 (0)31 885 746
e: [email protected]

INFOMACIJE: 

Turizem Bohinj
Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero
t: +386 (0)45 74 60 10, f: +386 (0)45 74 75 91
e: [email protected]

ZAKAJ NOVA PRAVILA PLOVBE V BOHINJU?

Bohinjsko jezero skupaj s Savo Bohinjko in njenimi pritoki predstavlja edinstven vodni sistem v Alpah, zato se je Republika Slovenija odločila, da Bohinjsko jezero razglasi za naravno vrednoto državnega pomena.

Za urejeno in čisto okolje

Zakon o Triglavskem narodnem parku za jezero predvideva najstrožje naravovarstvene ukrepe, saj njegova obala leži v prvem in drugem varstvenem območju. Podobno varovanje velja tudi za Savo Bohinjko in večino njenih pritokov.

Zato smo začeli z načrtnim varovanjem, a hkrati z željo, da bomo vsem, ki želijo aktivno užiti ta vodni sistem v osrčju narodnega parka, to omogočali na urejen in varen način ter s čim manjšimi posledicami za okolje.

Vedno več možnosti, vedno večji kaos

Glede na to, da se v zadnjih letih vse bolj razvijajo najrazličnejše dejavnosti na jezeru – se nam je zdelo pomembno vzpostavili sistem vstopno-izstopnih mest z vso potrebno infrastrukturo kot so slačilnice, klopi, zračne tlačilke za deske za veslanje stoje (SUP) in podobno.

Vaš prispevek za uporabo vstopno-izstopnega mesta je prispevek k urejeni in varni aktivnosti. Predvsem pa je to prispevek k ohranjanju narave, kakršno so nam zapustili naši predniki, mi pa smo jo tako neokrnjeno dolžni ohraniti našim zanamcem.

Naroči se na e-novice