fbpx
20 Junij, 2020

FUŽINARSKI DNEVI 2020

Prikaz 2800 let stare bohinjske tradicije taljenja železa

ČETRTEK, 25. junij 2020

 • 10:00 – 15:00    Prihod ekip in postavitev prizorišč
 • 15:00 – 22:00   Praženje rude in priprave na gradnjo talilnih peči

PETEK, 26. junij 2020

 • 10:00 – 22:00    Gradnja talilnih peči in njihovo sušenje

SOBOTA, 27. junij 20120

10:00 – 00:00

Taljenje železove rude na starodoben način:

 • drobljenje rude
 • predgrevanje talilnih peči
 • zalaganje talilnih peči
 • prebodi talilnih peči in izpust žlindre
 • podiranje peči in izvlek volka (pričetek podiranja peči po 18. uri)
 • kovanje volka

Zakaj Fužinarski dnevi?

Stara Fužina je vas, ki je na različne načine povezana z železarstvom. Prvi namig o tem, nam da prav njeno ime ter številni zgodovinski viri in spomeniki, ki so se ohranili vse do danes. Stara Fužina tako velja za zibelko bohinjskega železarstva, saj je bil prav tu leta 1581 postavljen prvi plavž. Iz kasnejšega  fužinarskega zaselka Staro klad`vo pa se je razvila vas Stara Fužina v obliki, kakršno poznamo še danes. Z železarstvom pa ni povezana le Stara Fužina ampak celotno področje Bohinja.

Najstarejši sledovi železarstva segajo v starejšo železno dobo, nekje od 8. stol. pr. n. št. dalje. Razvoj te obrti so omogočala številna nahajališča železove rude, t. i. bobovca in rdečega železovca, ki se nahajata na območju Julijcev ter na planotah Pokljuke in Jelovice.

Največji razcvet železarstva je Bohinj domnevno doživel od 16. stoletja dalje, ko je tu obratovalo več dnevnih kopov rude ter fužin, njih lastništvo pa se je pogosto menjalo. Velik pečat je  v kraju pustila družina Zois, ki je fužine v Bohinju prevzela okoli leta 1740. Spremenljive gospodarske razmere so postopoma pripomogle k zmanjšanju donosnosti fužin, požar okoli leta 1890, ki je uničil še zadnjo fužino v Bohinjski Birstrici, pa obeležuje konec cvetoče dobe bohinjskega železarstva.

Zatorej se vsako leto zapored v času Šentjanževega zberemo, da prikažemo kako zahtevno in obenem polno je bilo fužinarsko življenje.

UTRINKI PREJŠNJIH FUŽINARSKIH DNEVOV

Organizatorji:

 • Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor
 • Turizem Bohinj
 • v sodelovanju z Oddelkom za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • in Inštititutom za kovinske materiale in tehnologije v Ljubljani

DODATNE ZANIMIVOSTI

Lokacija

Naroči se na e-novice