fbpx
3 novembra, 2021

VPELJAVA PRIDELAVE OHRANJEVALNIH SEMENSKIH MEŠANIC ZA OBNOVO DEGRADIRANE TRAVNE RUŠE

na območju Športnega centra Pokljuka

Dr. Branko Lukač iz Kmetijskega inštituta Slovenije, bo predstavil projektkaterega namen je, da se s sodelovanjem vseh deležnikov, kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij ter strokovnjakov pri saniranju degradiranih travnih na območju Športnega parka Pokljuka pridobi nova strokovna znanja o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju.

Športni center Pokljuka leži v območju Triglavskega narodnega parka na Rudnem polju na Pokljuki in je pod vplivom dolgih zim z obilnimi snežnimi padavinami in nizkimi temperaturami. Obsežni snegolomi-vetrolomi ter pojav lubadarja v preteklem petletnem obdobju, zahtevajo intenzivna gozdna dela s spravilom lesa in bodočo sanacijo poškodovanih gozdnih površin. Vsi ti pogoji sedaj negativno vplivajo na gozd, živeče živali v tem prostoru in tudi na travne površine, ki so nastale z izgradnjo športnih objektov, gozdnih vlak in tekaških prog, v soglasju z okoljevarstvenimi smernicami pa zahtevajo trajnostni pristop k sanaciji teh degradiranih površin. Le-ta pa je omogočena s pomočjo uporabe ohranjevalnih semenskih mešanic pridelanih v istih ali podobnih pedoklimatskih razmerah. S pridelavo semenskih mešanic iz teh združb lahko še bolj pripomoremo k zgoraj omenjenim zavezam, saj je osnovni cilj setve vzpostaviti vrstno bogato travinje, prilagojeno lokalnim talnim in podnebnim razmeram.

POSNETEK PREDAVANJA: 

 

Pilotni projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, podukrep 16.5: Okolje in podnebne spremembe.

 https://www.facebook.com/PilotniPokljuka/

 https://twitter.com/PokljukaP

Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija

Pomembno obvestilo!
Zaradi možnosti spremembe ukrepov proti virusu Covid19, lahko pride do spremembe datuma, načina izvedbe ali odpovedi dogodka. 

Lokacija

Naroči se na e-novice