fbpx
27 aprila, 2018

VOJNE VIHRE V BOHINJU

Bohinj kot zaledje soškega bojišča

Avtor prispevka: Tomaž Budkovič

Bohinj je med prvo svetovno vojno postal etapno območje – prehodni pas med zaledjem in bojiščem. Ker leži ob bohinjski železnici in ker ni bil v dosegu italijanskega topništva, je Bohinj postal zbirališče za vojake, s katerimi so krpali izgube na soški fronti. Odtod so jih pošiljali na območje Tolmina in Krna.

Jeseni 1915 se je tu zbralo več tisoč vojakov prehodnih formacij. Mnoge so šele v Bohinju izurili za vojskovanje in jih nato poslali na bojišče. Bohinj je služil tudi kot počivališče za ranjene in bolne vojake. Bil je oskrbovalna pot za severni del 15. korpusa, to je 50. divizijo, ki je zasedala fronto od Batognice do Mrzlega vrha v krnskem pogorju.

Oskrbovalni sistem je imel več členov. Po bohinjski železnici so pripeljali vojaški material na postajo v Bohinjski Bistrici. Na mestu sedanje lesene tovarne so bila večja skladišča. Od tu so prevažali tovor, na začetku z vozovi in kasneje z ozkotirno železnico do Ukanca. Od tam so ga dostavili do vznožja Bogatinskega sedla, sprva peš in na konjih, kasneje z žičnicami. Tu je bilo oskrbovalno mesto (Fassungsstelle), kamor so prihajali nosači frontnih enot. Kasneje so podaljšali žičnice vse do frontne črte na Peskih in preko doline Tolminke do Mrzlega vrha.

OZKOTIRNA VOJAŠKA ŽELEZNICA BOHINSJKA BISTRICA – ZLATOROG

Bohinjska železnica je bila najpomembnejša oskrbovalna pot severnega dela avstroogrske pete armade. Zgradili so jo deset let pred začetkom vojne. Promet je podnevi potekal do Podmelca, ponoči pa naprej do Sv Lucije. Ob progi so bila številna skladišča vojaškega materiala. Poleg potrebščin so na bojišče vozili sveže čete, z bojišča pa ranjence in vojaške enote, ki so šle na počitek v zaledje.

Pomladi in poleti 1915 so iz Bohinjske Bistrice v Ukanc vozile dolge kolone vpreženih voz. Voziti in nositi so morali tudi domačini, ki so jih vojaške oblasti v ta namen mobilizirale. Vožnja z vozovi je bila zasilna rešitev, čeprav je bilo zaposlenih veliko ljudi in vprežne živine, je bil učinek premajhen. Zato so zgradili vojaško konjsko železnico (Pferdefeldbahn) Bohinjska Bistrica – Zlatorog. S prevozi so začeli pozno jeseni 1915. Vsak štiriosni vagonček sta vlekla dva konja. Vagončki so bili odprti ali zaprti. Z vsakim so lahko pripeljali 2,5 tone tovora – kar šestkrat več kot s terenskim vozilom.

Leta 1917, v četrtem vojnem letu, je vedno bolj primanjkovalo konj in konjske krme. Poveljstvo se je odločilo, da železnico elektrificira. Pri Savici so zgradili električno centralo. Tračnice so ostale iste. Progaje imela štiri napajalne odseke s transformatorji. Napajalna žica je bila na nosilcih, pritrjenih na obcestne drogove.

CESTE IN VOZNE POTI PROTI FRONTI

Predvojne ceste in poti iz Bohinja proti krnskemu pogorju niso bile kos velikemu prometu, ki je stekel ob začetku vojne z Italijo. Ker je bila velika nuja, so poleti 1915 v zelo kratkem času zgradili ustrezne poti. Delali so večinoma ruski vojni ujetniki.

Najvažnejša pot je vodila od Savice preko Komne in Bogatinskega sedla do Peskov. Zahodno od Bogatinskega sedla se je od nje odcepil krak proti planini Duple. Dolge kolone nosačev z malimi bosanskimi konjiči so vsak dan tovorile do oskrbovalnega mesta. Nosači frontnih enot so pritovorjeno blago odnašali v svoje enote. Vzdolž celotne poti so postavili leseno ali žično ograjo.

Na poti od Savice proti Krnu je promet potekal nepretrgano – tudi pozimi in ob slabem vremenu. Ustavili so ga le tedaj, ko je bila zelo velika nevarnost plazov. Kljub temu so ob snežnih neurjih vojaki večkrat zašli s poti in zmrznili, včasih pa umrli pod plazovi.

SISTEM ŽIČNIC ZLATOROG – PESKI (LAGER KRN)

Z ODCEPOM V DOLINO TOLMINKE TER NAPREJ DO MRZLEGA VRHA IN SLEMENA

Tovorjenje s konji je bilo premalo učinkovito in je predstavljalo samo začasno rešitev Zato so že jeseni 1915 zgradili dostavno žičnico od končne postaje konjske železnice do oskrbovalnega mesta pod Bogatinskím sedlom. Jeseni 1916 so podaljšali sistem žičnic do neposrednega zaledja bojišča na Krnu in Mrzlem vrhu.

VMESNA OSKRBOVALNA IN BIVALNA TABORIŠČA (LAGERJI)

NA POTI DO BOJIŠČA V KRNSKEM POGORJU

Ob poti Bohinjska Bistrica – krnsko bojišče je nastalo več naselij barak, imenovanih lagerji. V njihje bivalo moštvo, ki je delalo na oskrbovalni poti. Tu so bili hlevi za vprežno živino, skladišča, bolnica, počivališča frontnih enot, urad vojne pošte, različne delavnice za popravila oborožitve in opreme, kuhinje in pekarne, vremenska opazovalnica, kapela itd.

Vojni ujetniki – glavna delovna sila v zaledju fronte. Ko se je fronta ustavila v krnskem pogorju, je bilo treba čimprej zgraditi infrastrukturo v neposrednem zaledju. Domače delovne sile je primanjkovalo. Vrzel so zapolnili z vojnimi ujetniki, večinoma Rusi.

PRIPRAVE NA 12. SOŠKO BITKO

Ko se je septembra in oktobra 1917 pripravljala 12. soška bitka, se je življenje v neposrednem zaledju fronte precej spremenilo. Avstroogrski in nemški vojski je do zime ostalo borih pet tednov za pripravo obsežne ofenzive. Železniške proge proti soškemu bojišču so bile obremenjene do skrajnosti. Večino tovora so prepeljali po zgornjesavski progi do Kranjske gore, po bohinjski železnici in železnici Ljubljana – Trst.

Vojaška pokopališča v Bohinju

V Bohinju so bila tri vojaška pokopališča. Pokopališči v Ukancu in na Rebru še vzdržujejo, pokopališče na planini Na Kraju pa so prekopali. Na pokopališču na Planini na Kraju so pokopali nekaj deset ljudi. Njihovih imen ne poznamo, menda so bili večinoma Madžari. Na pokopališču na Planini na Kraju so pokopali nekaj deset ljudi. Njihovih imen ne poznamo, menda so bili večinoma Madžari.

ZANIMIVOSTI

  • Knjiga: Vse o Bohinju med 1. svetovno vojno lahko preberete v knjigi “Bohinj 1914 – 1918 – Med fronto in zaledjem”.
  • Muzejska zbirka: Muzej Tomaža Godca na Bohinjski Bistrici.
    Tematska pot: Oskrbovalno zaledje za krnsko bojišče

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. OK Več...