NOTICE BOARD

Notices, more info – not all content is available in English. For calls for tenders and information on the From Bohinj brand, click on the link Bohinjsko B2B.  

OBVESTILO O NOVI VIŠINI TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Občinski svet Občine Bohinj je na svoji 6. redni seji, dne 25. maja 2023, sprejel Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v občini Bohinj.

Občina Bohinj tako s 1. januarjem 2024 uveljavlja obračunavanje nove višine turistične in posledično promocijske takse kot sledi:

1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,50 EUR na osebo na dan.

Vsa ostala določila v zvezi s pobiranjem, nakazili in izterjavo turistične in promocijske takse ostanejo nespremenjena. Nov odlok spreminja zgolj višino turistične in promocijske takse ter začetek njenega obračunavanja s 1. januarjem 2024.

Obvestilo o dvigu turistične takse 6. 6. 2023

Additional content

Preverite politiko zasebnosti, pogoje poslovanja spletne trgovine, politiko piškotkov ter aktivnosti na področju trajnostnega razvoja zavarovanih območij in aktivnosti ob pripravi Strateškega razvojnega načrta…

Usefull links

Stran Bohinjsko B2B (razpisi in informacije za obstoječe in bodoče partnerje projekta Bohinjsko/From Bohinj), projekt Posvoji bohinjsko klop, informacije o Turizmu Bohinj in povezava do splošnih informacij, kjer so na voljo tudi pravila plovbe, pulikacije, vreme, prometni režim in druge informacije o Bohinju… 

Koristne informacije in razpisi za obstoječe in bodoče partnerje projekta Bohinjsko/From Bohinj.
As sponsors, you will be able to choose the indicative location of the installation and the inscription on the Bohinj bench by Lake Bohinj.
Information about Turizem Bohinj, terms and conditions of operation, and useful links to other business pages.

Dokumenti

Poslovna poročila in razvojni dokumenti

Poslovno poročilo za leto 2023:

Poslovno poročilo za leto 2022:

Poslovno poročilo za leto 2021:

Poslovno poročilo za 2020:

Predstavitev študije Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj (SRTDB):

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2017 – 2021

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2012 – 2016

VIZIJA

ANALIZA IN DIAGNOZA

URESNIČEVANJE

NAČRT RAZVOJA ZNAMKE PODEŽELSKE ALPSKE DESTINACIJE BOHINJ

Akcijski načrt razvoja zimske ponudbe in infrastrukture v destinaciji Bohinj

Bohinjski turizem v zadnjih letih izkazuje visoko rast, žal pa je slednja vezana pretežno na poletno sezono. Zelene zime, pomanjkljiva zimsko-športna infrastruktura in odsotnost privlačnih zimskih programov terjajo od vseh nas večjo aktivnost ter nove, bolj drzne in načrtne pristope.

KRATKA PREDSTAVITEV AKCIJSKEGA NAČRTA

Razvoj trajnostne mobilnosti, večja prometna varnost, manj zastojev, višja kakovost življenja ter boljša povezanost.

NOVA SPLETNA STRAN IN INFORMACIJE O PROMETU IN ZAPORAH

BROŠURA IN DOKUMENT – CPS:

Tourist guides with a regional licence

List of Bohinj tourist guides with a regional licence.

 • Card number: 006-18
 • Destination organisation: Bohinj
 • Languages: english, german, croatian, serbian, slovenian
 • Link to the provider: Hike and Bike
 • Card number: 007-18
 • Destination organisation: Bohinj
 • Languages: english, german, slovenian
 • Link to the provider: Marija Žvan
 • Card number: 013-18
 • Destination organisation: Bohinj
 • Languages: english, slovenian
 • Card number: 025-18
 • Destination organisation: Bohinj
 • Languages: english, croatian, slovenian