OGLASNA DESKA

Obvestila, povezave na razpise… Za razpise in informacije v zvezi z znamko Bohinjsko, kliknite na povezavo Bohinjsko B2B.  

OBVESTILO O NOVI VIŠINI TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Občinski svet Občine Bohinj je na svoji 6. redni seji, dne 25. maja 2023, sprejel  Odlok  o spremembah Odloka o turistični taksi v občini Bohinj.

Občina Bohinj tako s 1. januarjem 2024 uveljavlja obračunavanje nove višine turistične in posledično promocijske takse kot sledi:

1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,50 EUR na osebo na dan.

Vsa ostala določila v zvezi s pobiranjem, nakazili in izterjavo turistične in promocijske takse ostanejo nespremenjena. Nov odlok spreminja zgolj višino turistične in promocijske takse ter začetek njenega obračunavanja s 1. januarjem 2024.

Obvestilo o dvigu turistične takse 6. 6. 2023

 

 

OBVESTILO O NOVI VIŠINI TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Občinski svet Občine Bohinj je na svoji 6. redni seji, dne 25. maja 2023, sprejel  Odlok  o spremembah Odloka o turistični taksi v občini Bohinj.

Občina Bohinj tako s 1. januarjem 2024 uveljavlja obračunavanje nove višine turistične in posledično promocijske takse kot sledi:

1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,50 EUR na osebo na dan.

Vsa ostala določila v zvezi s pobiranjem, nakazili in izterjavo turistične in promocijske takse ostanejo nespremenjena. Nov odlok spreminja zgolj višino turistične in promocijske takse ter začetek njenega obračunavanja s 1. januarjem 2024.

Obvestilo o dvigu turistične takse 6. 6. 2023

Poslovne informacije in pogoji poslovanja

Preverite politiko zasebnosti, pogoje poslovanja spletne trgovine, politiko piškotkov ter aktivnosti na področju trajnostnega razvoja zavarovanih območij in aktivnosti ob pripravi Strateškega razvojnega načrta…   

koristne povezave

Stran Bohinjsko B2B (razpisi in informacije za obstoječe in bodoče partnerje projekta Bohinjsko/From Bohinj), projekt Posvoji bohinjsko klop, informacije o Turizmu Bohinj in povezava do splošnih informacij, kjer so na voljo tudi pravila plovbe, pulikacije, vreme, prometni režim in druge informacije o Bohinju… 

Koristne informacije in razpisi za obstoječe in bodoče partnerje projekta Bohinjsko/From Bohinj.
Kot sponzorji boste lahko izbrali okvirno lokacijo postavitve in napis na bohinjski klopi ob Bohinjskem jezeru.
Podatki o javnem zavodu Turizem Bohinj, pogoji poslovanja in koristne povezave na ostale poslovne strani.

Dokumenti

Poslovna poročila in razvojni dokumenti

Poslovno poročilo za leto 2023:

 

Poslovno poročilo za leto 2022:

 

Poslovno poročilo za leto 2021:

 

Poslovno poročilo za 2020:

Predstavitev študije Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj (SRTDB):

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2017 – 2021

 

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2012 – 2016

 

VIZIJA

 

ANALIZA IN DIAGNOZA

 

URESNIČEVANJE

 

NAČRT RAZVOJA ZNAMKE PODEŽELSKE ALPSKE DESTINACIJE BOHINJ

Akcijski načrt razvoja zimske ponudbe in infrastrukture v destinaciji Bohinj

Bohinjski turizem v zadnjih letih izkazuje visoko rast, žal pa je slednja vezana pretežno na poletno sezono. Zelene zime, pomanjkljiva zimsko-športna infrastruktura in odsotnost privlačnih zimskih programov terjajo od vseh nas večjo aktivnost ter nove, bolj drzne in načrtne pristope.

 

KRATKA PREDSTAVITEV AKCIJSKEGA NAČRTA

Razvoj trajnostne mobilnosti, večja prometna varnost, manj zastojev, višja kakovost življenja ter boljša povezanost.

NOVA SPLETNA STRAN IN INFORMACIJE O PROMETU IN ZAPORAH

BROŠURA IN DOKUMENT – CPS:

 

Turistični vodniki z regionalno licenco

Seznam turističnih vodnikov iz Bohinja z regionalno licenco.  

 • Številka izkaznice: 006-18
 • Destinacijska organizacija: Bohinj
 • Jeziki: angleški, nemški, hrvaški, srbski, slovenski 
 • Povezava na ponudnika: Hike and Bike
 • Številka izkaznice: 007-18
 • Destinacijska organizacija: Bohinj
 • Jeziki: angleški, nemški, slovenski 
 • Povezava na ponudnika: Marija Žvan
 • Številka izkaznice: 013-18
 • Destinacijska organizacija: Bohinj
 • Jeziki: angleški, slovenski
 • Številka izkaznice: 025-18
 • Destinacijska organizacija: Bohinj
 • Jeziki: angleški, hrvaški, slovenski