OGLASNA DESKA

Obvestila, povezave na razpise… Za razpise in informacije v zvezi z znamko Bohinjsko, kliknite na povezavo Bohinjsko B2B.  

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V LETU 2023

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2023 (Uradni vestnik Občina Bohinj 03/2023), Turizem Bohinj objavlja dne naslednji:

POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN DRUGIH AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO TURISTIČNI RAZVOJ IN PROMOCIJO BOHINJA V LETU 2023

Priložena dokumentacija:  Vloga za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti v Občini Bohinj 2023

Rok za prijavo na poziv do 15.7.2023

Objavljeno: Stara Fužina, 27.6.2023

OBVESTILO O NOVI VIŠINI TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Občinski svet Občine Bohinj je na svoji 6. redni seji, dne 25. maja 2023, sprejel  Odlok  o spremembah Odloka o turistični taksi v občini Bohinj.

Občina Bohinj tako s 1. januarjem 2024 uveljavlja obračunavanje nove višine turistične in posledično promocijske takse kot sledi:

1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,50 EUR na osebo na dan.

Vsa ostala določila v zvezi s pobiranjem, nakazili in izterjavo turistične in promocijske takse ostanejo nespremenjena. Nov odlok spreminja zgolj višino turistične in promocijske takse ter začetek njenega obračunavanja s 1. januarjem 2024.

Obvestilo o dvigu turistične takse 6. 6. 2023

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM STOJNIC NA LOKACIJI RIBČEV LAZ

Javni zavod Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero, na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo v najem stojnic na lokaciji Ribčev Laz.

Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za najem stojnice v Ribčevem Lazu  «, in sicer lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov:  Javni zavod Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo popolne ponudbe z vsemi prilogami je petek  28.04.2023 do 12.00 ure osebno ali po pošti.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

 

Vsebina in obrazci:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM STOJNIC NA LOKACIJI RIBČEV LAZ

JAVNI POZIV GOSTINSKIM PONUDNIKOM ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU "BOHINJSKI ZAJTRK"

Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma objavlja poziv za oddajo ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za sodelovanje pri projektu »BOHINJSKI ZAJTRK« in sicer storitev priprave »BOHINJSKEGA ZAJTRKA«.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najpozneje do 28. 3. 2023, na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov naročnika, na predloženih obrazcih za oddajo ponudbe in bodo izpolnjevale vse pogoje iz povabila k oddaji ponudbe.

 

Obrazci za oddajo ponudbe so razvidni iz priloženega  poziva za oddajo ponudb.

POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE za izvedbo storitve priprave »BOHINJSKEGA ZAJTRKA« 

OBRAZCI ZA ODDAJO PONUDBE

 

JAVNO POVABILO ZA ODDAJO PONUDB ZA IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL V KORITIH MOSTNICE ZA SEZONO 2023

POZIV K SODELOVANJU PONUDNIKOV KMETIJSKIH IZDELKOV IN PRIDELKOV V SAMOPOSTREŽNEM PRODAJNEM AVTOMATU

POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V LETU 2022

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2022 (Uradni vestnik Občina Bohinj 10/2021), Turizem Bohinj objavlja naslednji:

POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN DRUGIH AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO TURISTIČNI RAZVOJ IN PROMOCIJO BOHINJA V LETU 2022

Priložena dokumentacija: Vloga za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti v Občini Bohinj 2022

Rok za prijavo na poziv je podaljšan do 15.7.2022

Poslovne informacije in pogoji poslovanja

Preverite politiko zasebnosti, pogoje poslovanja spletne trgovine, politiko piškotkov in podrobnejše informacije o Turizmu Bohinj.  

koristne povezave

Stran Bohinjsko B2B (razpisi in informacije za obstoječe in bodoče partnerje projekta Bohinjsko/From Bohinj), projekt Posvoji bohinjsko klop, plavila plovbe, publikacije in povezava do aktualnih novic. 

Dokumenti

Poslovna poročila in razvojni dokumenti

Poslovno poročilo za leto 2022:
Poslovno poročilo za leto 2021:
Poslovno poročilo za 2020:

Predstavitev študije Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj (SRTDB):

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2017 – 2021

 

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2012 – 2016

 

VIZIJA

 

ANALIZA IN DIAGNOZA

 

URESNIČEVANJE

 

NAČRT RAZVOJA ZNAMKE PODEŽELSKE ALPSKE DESTINACIJE BOHINJ

Akcijski načrt razvoja zimske ponudbe in infrastrukture v destinaciji Bohinj

Bohinjski turizem v zadnjih letih izkazuje visoko rast, žal pa je slednja vezana pretežno na poletno sezono. Zelene zime, pomanjkljiva zimsko-športna infrastruktura in odsotnost privlačnih zimskih programov terjajo od vseh nas večjo aktivnost ter nove, bolj drzne in načrtne pristope.

 

KRATKA PREDSTAVITEV AKCIJSKEGA NAČRTA

Razvoj trajnostne mobilnosti, večja prometna varnost, manj zastojev, višja kakovost življenja ter boljša povezanost.

NOVA SPLETNA STRAN IN INFORMACIJE O PROMETU IN ZAPORAH

BROŠURA IN DOKUMENT – CPS:

 

Turistični vodniki z regionalno licenco

Seznam turističnih vodnikov iz Bohinja z regionalno licenco.  

 • Številka izkaznice: 006-18
 • Destinacijska organizacija: Bohinj
 • Jeziki: angleški, nemški, hrvaški, srbski, slovenski 
 • Povezava na ponudnika: Hike and Bike
 • Številka izkaznice: 007-18
 • Destinacijska organizacija: Bohinj
 • Jeziki: angleški, nemški, slovenski 
 • Povezava na ponudnika: Marija Žvan
 • Številka izkaznice: 013-18
 • Destinacijska organizacija: Bohinj
 • Jeziki: angleški, slovenski
 • Številka izkaznice: 025-18
 • Destinacijska organizacija: Bohinj
 • Jeziki: angleški, hrvaški, slovenski