MOJ BOHINJ 2030 – Bohinj, kjer živim in ga delim

Bodite seznanjeni, sodelujte in prispevajte svoj pogled

TURIZEM V RAVNOVESJU Z NARAVO IN LJUDMI 

Povabilo k sodelovanju pri pripravi Strateškega razvojnega načrta za uravnotežen in odgovoren razvoj Bohinja skozi prizmo turizma do leta 2030.

zima-jan2019-06

Rešite spletno anketo

Aktivnosti v okviru procesa priprave razvojnega načrta nadaljujemo s povabilom k še enemu odprtemu dialogu, tokrat v obliki spletne ankete.

Zanima nas vaš pogled na Bohinjkje smo danes in kaj moramo storiti, da bomo turizem in turistične tokove v Bohinju usmerjali na način, ki bo v osnovi zagotavljal kakovostno življenjsko okolje, prinašal vrednost za vse ter nudil gospodarsko perspektivo za mlade, kmetije, turistične ponudnike, podjetnike in širšo lokalno skupnost torej, ob tem pa visokokakovostno izkušnjo za naše goste. 

Do ankete dostopate tukaj: https://www.1ka.si/mojbohinj2030. Vaše odgovore pričakujemo do vključno 28. decembra 2023. 

Morebitna vprašanja in dodatne komentarje lahko posredujete na e-naslov [email protected]. Veselimo se vaših pogledov in se že
vnaprej zahvaljujemo za vaš čas.

Odprti prostor: vsebine

V petek, 10. novembra 2023, smo kot prvi dogodek v okviru procesa priprave razvojnega načrta za turizem v ravnovesju z naravo in ljudmi (Moj Bohinj 2030) izpeljali odprto srečanje z domačini. Dogodek je bil sestavljen iz: 

 • predstavitve izhodišč v številkah (Slavka Zupan), 
 • predavanja dr. Lučke Kajfež Bogataj: Bohinj v luči klimatskih sprememb
 • delavnice z uporabo metode “odprti prostor” in 
 • pogostitve z zabavnim program (glasbeni duo Lijeh).

Odziv domačinov je bil izredno lep in spodbuden. Hvala za sodelovanje! 

Delimo vsebine, ki smo jih skupaj oblikovali:

Vsebine v tej fazi niso strukturirane ali dodatno poglobljene. Služijo nam kot izredno dragocena osnova za nadaljnje poglobitve in oblikovanje prioritet.

Ta stran ostaja in bo služila kot vir informacij o izvajanju strategije in aktivnosti. 

Kako v Bohinju razumemo turizem?

Vam je pomembno, kako prijazen in urejen je Bohinj za življenje in kako zagotoviti tako ravnovesje kot tudi sinergije med kakovostjo bivanja in kakovostjo obiska? SODELUJTE!

Turizem Bohinj je v tesnem partnerstvu z Občino Bohinj pristopil k novelaciji turistične strategije do leta 2030.

Ne bo šlo za klasično ”sektorsko oziroma turistično strategijo”, saj v Bohinju turizem razumemo veliko širše kot zgolj ločeno gospodarsko panogo.

Razumemo ga: 

 • kot dejavnost, ki je izredno močno vpeta v celotno delovanje in ustroj lokalne skupnosti, 
 • kot dejavnost, ki ne prinaša vrednosti zgolj za turistične ponudnike, temveč deluje kot generator vrednosti širše lokalne ekonomije, lokalnih pridelkov, izdelkov in delovnih mest – doma,
 • kot “dnevno sobo” v katero vstopajo obiskovalci in za katero moramo z roko v roki skrbeti vsi v Bohinju.

Bolj kot bomo jasno sporočali, kdo smo, kaj nam je pomembno, kako delujemo, boljšega obiskovalca bomo imeli – takšnega, ki bo vstopal v našo dnevno sobo z odgovornostjo in spoštovanjem do naše narave, identitete in do nas – ljudi, ki tukaj živimo.

Kje smo in kaj želimo?

V preteklih letih smo zastavili kakovosten in dolgoročno vzdržen model zelenega, regenereativnega turizma – ki pa si ga želimo v prihodnje še okrepiti in nadgraditi, v partnerstvu z lokalno skupnostjo in skupaj z vsemi skupinami deležnikov – na način, da bomo:

 • tudi s pomočjo turizma ohranili izjemno naravno in kulturno dediščino Bohinjskega,
 • negovali karakter podeželskega in kmetijskega območja z urejeno kulturno krajino,
 • okrepili medsektorske povezave med turizmom in vsemi temeljnimi dejavnostmi na območju,
 • dvignili kakovost doživljanja Bohinjskega, tako za obiskovalce kot domačine, in
 • zagotovili kakovost življenja celotne lokalne skupnosti – danes in za jutri.

IZHODIŠČA V ŠTEVILKAH:

Pripravili smo tudi hiter pregled današnjega stanja turizma v občini Bohinj, predvsem skozi številke – da vemo, kaj so naša izhodišča: IZHODIŠČNA ANALIZA STANJA

Na srečanjih in delavnicah bomo zbrali vaše poglede na smer in ukrepe, ki jih je potrebno implementirati, da bomo v našem Bohinju VSI dobro živeli in z užitkom delali, obiskovalci pa bodo začutili dodano vrednost. 

Kako bo potekalo delo?

Delo bo intenzivno poteklo v naslednjih nekaj mesecih, začenjamo pa s »Strateškimi dnevi Bohinja«, med 10. in 15. novembrom 2023, ko se želimo pogovoriti z vsemi skupinami deležnikov. Sledijo spletna anketa, poglede o Bohinju 2030 snujejo tudi osnovnošolci, na vseh osnovah bo nato nastal osnutek predloga, ki bo tudi v javni obravnavi, potekala bodo še dodatna usklajevanja, vse do potrditve na seji Občinskega sveta Občine Bohinj do pomladi 2024.

Turizem Bohinj je v partnerstvu z Občino Bohinj jeseni pristopil k pripravi strateškega razvojnega načrta za še bolj uravnotežen in odgovoren razvoj turizma.

Pogovore smo intenzivno začeli s Strateškimi dnevi Bohinja med 10. in 15. novembrom 2023, nadaljujemo pa s povabilom k še enemu odprtemu dialogu, tokrat v obliki spletne ankete.

Zanima nas vaš pogled na Bohinj – kje smo danes in kaj moramo storiti, da bomo turizem in turistične tokove v Bohinju usmerjali na način, ki bo v osnovi zagotavljal kakovostno življenjsko okolje, prinašal vrednost za vse ter nudil gospodarsko perspektivo za mlade, kmetije, turistične ponudnike, podjetnike in širšo lokalno skupnost torej, ob tem pa visokokakovostno izkušnjo za naše goste.


Do ankete dostopate tukaj: https://www.1ka.si/mojbohinj2030

Vaše odgovore pričakujemo do vključno 28. decembra 2023 Morebitna vprašanja in dodatne komentarje lahko posredujete na e-naslov [email protected].

Veselimo se vaših pogledov in se že vnaprej zahvaljujemo za vaš čas.

Po pridobitvi vseh inputov poteka novembra in decembra delo na osnutku predloga dokumenta, ki ga bomo v sredini decembra tudi javno objavili in vas prosili za vaše komentarje in povratne informacije.

Bohinj kot partner in pilotna destinacija sodeluje v projektu BeyondSnow, ki se osredotoča na prihodnost zimskega turizma Bohinja, ob izzivih, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

V okviru projekta bodo potekale dodatne delavnice z deležniki ponudbe zime v Bohinju, rešitve in ukrepe pa bomo ustrezno vključili v krovni razvojni dokument.

13. in 14. novembra so potekala dodatna 4 delovna srečanja po krajevnih skupnostih (KS Koprivnik-Gorjuše, KS Bohinjska Bistrica in KS Stara Fužina-Studor), kjer smo tematiko poglobili, vezano na specifiko posameznega območja. Srečanje za KS Srednja vas bo izvedena konec Novembra. 

Predloge projektov, umeščenih v prostor, smo predstavili že tudi Strateški skupini 15. novembra. 

Med 13. in 15. novembrom 2023 sta sledili dve delovni srečanji Strateške skupine, v kateri so vključeni predstavniki vseh skupin deležnikov, tako iz območja občine Bohinj, kot tudi predstavniki ključnih organizacij, ki na regijski ali nacionalni ravni oblikujejo politike, ki so ključne za Bohinj.

“Moj Bohinj 2030” V Znamenju Inovacij! 

Nedavno smo skupaj zaznamovali pomemben korak v našem projektu “Moj Bohinj 2030” – enkratno srečanje domačinov, povezanih s turizmom. Ta dogodek je bil več kot le srečanje – bil je združitev idej in duha skupnosti. Enajst tematskih miz je bilo kot enajst oken v svet novih, raznolikih idej. Skupaj smo postavili temelje za prihodnost z bogatim potencialom. Veseli smo svežih idej, ki so še vedno v začetni fazi, so dragocen prispevek k naši razvijajoči se strategiji.

Povezani zmoremo več, zato dobrodošli pri soustvarjanju razvojnega načrta za uravnotežen in odgovoren razvoj skozi prizmo turizma.

Že v začetku šolskega leta smo k sodelovanju povabili učence in učenke Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, ki v skupinah že od septembra pripravljajo svoje poglede na reševanje nekaterih izzivov.

Predstavljeni bodo na dogodku 10. novembra 2023.

Verjamemo, da lahko gradimo močno in enovito prihodnjo zgodbo Bohinja zgolj ob sodelovanju mladih – ki jo morajo čutiti, v njo verjeti in se v njej videti.

Posredujte svoje mnenje

Želite več informacij ali kadarkoli posredovati svoje mnenje, predlog? Kontaktirajte nas na naš e-naslov na [email protected]

vabljeni k sodelovanju

S skupnimi močmi zgradimo skupno prihodnost