Poslovne informacije

JAVNI ZAVOD TURIZEM BOHINJ

TURIZEM BOHINJ

Zavod za pospeševanje turizma

Stara Fužina 38
SI 4265 Bohinjsko jezero

Tel.: +386 (0)4 57 47 590
E-mail: [email protected]

Direktor: Klemen Langus 
E-mail: [email protected]

Ostali podatki: 

Davčna številka: SI84521147
Matična številka: 1510614000

Račun 1: IBAN SI56 0110 0600 0052 888 
(UJP – plačilni promet)

Račun 2: IBAN SI56 0700 0000 0806 257
(Gorenjska banka d.d., Kranj – gotovinski TR)

O spletnem mestu: 

Pogoji poslovanja

Politika zasebnosti, politika piškotkov in informacije o pogojih poslovanja 

Turizem Bohinj se trudi, da bi bile vse informacije na tej spletni strani vedno pravilne in ažurno osvežene. Kljub temu napak, zamud in nejasnosti ni mogoče izključiti. Turizem Bohinj zato ne prevzema odgovornosti za celovitost, kakovost in točnost objavljenih podatkov. V kolikor opazite kakšno nepravilnost, pa bomo hvaležni za vaše opozorilo.

Turizem Bohinj ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe katere koli storitve, informacije ali objavljene vsebine.

Pridržujemo si pravico do sprememb, dopolnitev, izbrisa, objave ali umika objave vsebin in pravnih obvestil (delno ali v celoti) brez posebne najave in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Hkrati opozarjamo, da nimamo vpliva na kakovost informacij in izvedbo dogodkov/programov/storitev/ponudbe “tretjih oseb” in hkrati ne odgovarjamo za njihovo vsebino in pravilnost, tudi ne za verodostojnost in dostopnost zunanjih vsebin in spletnih strani, do katerih lahko vodijo povezave z naše spletne strani. Hkrati je možno, da te zunanje vsebine in spletne strani ne spoštujejo enakih načel glede zasebnosti, varovanja osebnih podatkov ali etičnost vsebine, ki se jih drži Turizem Bohinj.

Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu uporablja na lastno odgovornost.

Na družabnih omrežjih, s katerimi upravlja Turizem Bohinj, si pridržujemo pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila spremenimo ali odstranimo katerikoli zapis, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način sporen.

Vse informacije in gradiva (teksti, dokumenti, grafike in fotografije) na spletni strani in v družabnih medijih so predmet avtorske ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Turizma Bohinj in uporabljenih vsebin z njim povezanih partnerjev.

Dovoljena je izključno osebna, nekomercialna raba vsebin – prepisovanje, razmnoževanje ali druge oblike razširjanja vsebin v komercialne namene je dovoljeno zgolj z izrecnim pisnim dovoljenjem Turizma Bohinj. Pravna obvestilo se lahko kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Vsa vprašanja in pobude za vključitev informacij in turistične ponudbe na našo spletno stran, naslovite na [email protected]. Vsako pobudo bomo preučili ter se odločili o ustreznosti vključitve na spletno stran. 

Turizem Bohinj ni organizator vseh dogodkov na spletni strani. Za morebitne napačno posredovane podatke s strani organizatorja dogodka JZ Turizem Bohinj ne odgovarja.

V našem koledarju prireditev so objavljeni dogodki, ki se odvijajo na območju Občine Bohinj in so zanimivi za našo ciljno javnost ter niso namenjeni le domačemu občinstvu. Dogodke za vključitev v koledar na spletni strani sprejemamo na naslovu [email protected].

Informacije o prireditvi je treba posredovati vsaj 8 dni pred prireditvijo. V uredništvu spletne strani si pridržujemo pravico do izbora primernih prireditev za predstavitev na spletni strani in njihovo morebitno izpostavitev na vstopni strani ali kje drugje.  

Pogoji za objavo prireditve so tudi primeren foto material, za katerega ima organizator avtorske pravice za objavo, navedba točne ure, cene in lokacije prireditve. Organizator prireditve se zavezuje, da bo urednika spletne strani obveščal o morebitnih odpovedih ali drugih ključnih spremembah glede dogodka takoj, ko do tega pride.