ZELENO GIBANJE TURIZMA BOHINJ

Uvedba novega modela trajnostnega turizma, ki v prvi plan postavlja destinacijo.

Turizem Bohinj je v letu 2020 začel z novim konceptom ozaveščanja svojih sledilcev na omrežju Linkedin pod sloganom:

Alpine paradise under Mt Triglav in Slovenia. Pioneering a new destination-first sustainable tourism model.

Z modelom, ki naj bi s časom prerastel v mednarodno gibanje želimo vse deležnike v turizmu in širši družbi prepričali, da ravnajo trajnostno. Verjamemo, da je odgovorno ravnanje ključ do našega sobivanja z naravo in okolico. Pri samem gibanju se ne osredotočamo na samo promocijo turizma v Bohinju, temveč želimo s sledilci deliti prakse in izkušanje ter spodbuditi osveščanje o pomenu trajnostnega delovanja v turizmu in širše.

Objave lahko spremljate na našem LINKEDIN – Tourism Bohinj Green Movement profilu.

Kako potekajo naše aktivnosti?

Dvakrat tedensko objavimo najbolj aktualne prakse:

  • ob torkih domače (Bohinj in okolica) ter
  • ob četrtkih odlične trajnostne prakse iz sveta.

Naš cilj je da trajnostni turizem postane vsesplošna praksa in norma v družbi. Ponudniki, odločevalci in uporabniki se sami začnejo povezovati v trajnostnih praksah kar preraste v trajnostno gibanje. Destinacije, ki bomo uspele odgovorni turizem združiti z dovolj prepričljivimi rezultati bomo tudi uspele prepričati ostale, da nam sledijo.

Pomembno je poudariti, da pri trajnostnem ravnanju z okoljem in sobivanju ne vidimo konkurence. Je le simbioza. Pri tem ni bistvo promocija, temveč uspešno in pospešeno uveljavljanje zelenih praks.

Bohinj, in širše Slovenija, sta med vodilnimi svetovnimi promotorji odgovornega in zelenega turizma. Želimo si, da bi nam sledila prav vsaka svetovna destinacija.

Objave na LinkedIn profilu Tourism Bohinj Green Movement