Bohinjsko B2B

Koristne informacije in razpisi za obstoječe in bodoče partnerje projekta Bohinjsko/From Bohinj.

RAZPIS ZA BOHINJSKE SPOMINKE

Izdelava spominkov iz Bohinja je odlična tržna niša in možnost za dodatni zaslužek ali celo za zaposlitev.

Turisti se pri nakupu spominkov največkrat odločijo za lokalne kulinarične spominke (sir, klobasa, med). Ti morajo biti pakirani v manjšo embalažo, četudi je potem cena izdelka na kg veliko višja. Ker pa je ponudba kulinaričnih lokalnih izdelkov velika, lokalno pa tuji turisti razumejo iz področja cele Slovenije, je nujno razvijati čim bolj inovativne kulinarične izdelke, ki vsebujejo kombinacijo nenavadnih okusov (odličen primer je čokolada z mohantom Alenke Dobravec, hotel Kristal).

Vse bolj cenjeni med obiskovalci postajajo izdelki domače in umetnostne obrti oz. ročno narejeni izdelki z dodano zgodbo. Prav dodana zgodba, ki razloži kje je bil izdelek narejen, kdo ga je naredil, kakšna tehnika se uporablja za izdelavo, koliko časa se porabi, za kaj vse je uporaben in na podlagi česa je izdelek del lokalne tradicije, je poleg lične embalaže glavni razlog za  za prodajo.

Večjo dodano vrednost dosežejo izdelki narejeni na tradicionalen način, a sodobne oblike. To je dokazal Srečo Lotrič, ki nadaljuje tradicijo fajfarstva na Gorjušah, ki rad pokaže način izdelave v svoji delavnici. G. Lotrič je opazil, da se čedre in fajfe ne prodajajo dobro, zato smo s skupnim sodelovanjem (Center za kakovost, TB) razvili kolekcijo lesenih src okrašenih z biserno matico, ki so postala pravi mali prodajni hit, obenem pa se ohranja tradicionalno znanje.

Na Turizmu Bohinj prek projekta Bohinjsko in Centra za kakovost iščemo potencialne izdelovalce bohinjskih spominkov, jim pomagamo pri prijavi na razpis za pridobitev certifikata kakovosti Bohinjsko/From Bohinj in v sodelovanju med oblikovalko in izdelovalcem razvijamo nove inovativne in prodajne spominke. Za vse izdelke s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj pa poskrbimo za vključitev na prodajna mesta in promocijo.

Za razvoj in prodajo bohinjskih spominkov se obrnite na Turizem Bohinj – Center za kakovost Jana Vilman, tel: 040 229 079 ali bohinjsko@bohinj.si.

VZPOSTAVITEV MREŽE KOLEKTIVNIH BLAGOVNIH ZNAMK

Na svečanem srečanju 31. januarja 2022 je bila vzpostavljena Mreža kolektivnih blagovnih znamk (KBZ), oblikovanih po modelu Izvorno slovensko, katerega avtor in lastnik je podjetje ProVITAL d.o.o.

Več o vzpostavitvi Mreže kolektivnih blagovnih znamk..