Loading Events

Nacionalni posvet: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi?

2. junija, 2023, 9:00 - 17:00

Nacionalni posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z razvojnimi izzivi zavarovanih in občutljivih območij narave, krepitvijo povezovanja lokalne pridelave hrane, obrtnih in storitvenih dejavnosti, tesnejšega povezovanja turizma z lokalnim okoljem in vidijo razvojne politike v naslednjem programskem obdobju kot priložnost za naslovitev izzivov njihovega okolja.

Posvet je brez kotizacije.

PRIJAVA NA KONFERENCO.

OZADJE KONFERENCE:

V zadnjih letih bolj kot kadarkoli govorimo o nujnosti trajnostnega razvoja na vseh področjih in območjih. Strateške usmeritve sprejete v zadnjem obdobju in strateški dokumenti, ki jih operativno naslavljajo to dokaj jasno naslavljajo. Dejstvo pa je, da te usmeritve prinašajo spremembe. In to zelo velike. Ali smo pripravljeni nanje, ali smo jih pripravljeni sprejeti in ali smo jih pripravljeni udejanjati, so ključna vprašanja na katera je potrebno odgovarjati ves čas.

Zavarovanja območja narave pri tem niso izjema. Pri nas so praviloma del običajnega okolja, kar pomeni, da v njih živijo ljudje, ki opravljajo ekonomske aktivnosti in so prostor, v katerega prihajajo obiskovalci. Ne glede na to, da smo prepoznali njihov družbeni pomen in jim namenili posebno obravnavo, torej niso izolirana in ostajajo del globalnega prostora, v socialnem, ekonomskem in okoljskem vidiku. Tudi tu se srečujejo različni interesi. Prebivalci pričakujejo, da imajo zagotovljene ekonomske in socialne pogoje za doseganje ustreznega standarda življenja. Obiskovalci želijo polno uživati posebnosti in lepoto, ki zaznamuje ta območja in pri tem biti deležni vsega ugodja, ki ga pričakujejo. Narava in okolje sta zato pod velikim pritiskom in spremembe, ki se dogajajo so dejstvo, ki mu ob tem ni mogoče ubežati.

Zato je glavno vprašanje izključno in samo, kako spremeniti odnos človeka do okolja, ki ga obdaja in načina, kako ga upravlja. In to na ravni družbe kot celote, posameznih skupin in vsakega posameznika. In pri tem niso sprejemljive skrajnosti. Proces mora potekati počasi in vztrajno. V preteklosti, ko so bili ljudje v celoti soodvisni od okolja in so bili del prostora, so bila vzpostavljena razmerja in odnosi, ki jih z današnjega načina pogleda označujemo kot trajnostna. Le teh nikakor ni mogoče več v celoti povrniti. Najti je potrebno novo, sodobno pot. Izkušnje in prepričanja vsakega posameznika so pri tem pomembna. Tisti, ki imajo privilegij, da usmerjajo spremembe so prav tako pomembni, kot tisti, ki jih prenašajo v okolje in tisti, ki jih udejanjajo.

VSEBINSKI POUDARKI:

Osnovni namen posveta, ki ga organiziramo v okviru 17. Mednarodnega festivala alpskega cvetja, je v dialogu ključnih deležnikov, ki lahko vplivajo na smeri razvoja dejavnosti v tako občutljivem prostoru, kot so zavarovana območja narave, odgovoriti na vprašanja, kako procese trajnostnega upravljanja teh območij udejanjati v praksi. Na tem posvetu želimo, da se izmenjajo izkušnje in stališča o tem, kako deležniki iz ključnih sektorjev tega prostora vidijo nove poti in smeri razvoja. Želimo, tudi odgovore, kako politike na teh področjih želijo usmerjati prakse in ravnanja na teh območjih. Po našem mnenju so trije ključni sektorji, katerih aktivnosti lahko pomembni prispevajo k udejanjanju praks trajnostnega razvoja.

Prehranski, s kmetijstvom kot primarno dejavnostjo, se sooča z velikimi izzivi, kako zagotoviti prehransko varnost po dostopnih cenah in pri tem v celoti upoštevati okoljski vidik opravljanja dejavnosti in se hkrati soočati z izzivi podnebnih sprememb. Nanje se uspešno lahko odziva samo s strukturo proizvodnje in prilagojenimi tehnologijami pridelave in predelave. V tem sektorju je zato pomembno vprašanje, kako okrepiti ta proces ob dejstvu da to zahteva usmerjena vlaganja in prinaša višje stroške.

Turizem je panoga, ki ima na prostor velik vpliv. Prinaša dodatne obremenitve v okolje, navade in pričakovanja obiskovalcev lahko spreminjajo navade prebivalcev in ravnanja ekonomskih akterjev. Kako uspešno preprečiti prekomerne in škodljive vplive na naravo in okolje in hkrati ekonomsko krepiti območje je izjemno zahtevno vprašanje realizacije.

Sektor ohranjanja narave že dlje časa opozarja na nevzdržna ravnanja v prostoru in izgube biotske raznovrstnosti, ki bodo imele dolgoročno negativna posledice. Ima vse več močnih orodij za zaustavitev teh negativnih procesov, hkrati pa ugotavlja da ne delujejo dovolj učinkovito. Dejstvo je, da narave ni mogoče restavrirati, lahko samo vzpostavimo dejavnosti, ki bodo kratkoročno preprečile nadaljnje upadanje in v sodelovanju z ostalimi deležniki našli razvojne rešitve, ki bodo dolgoročno proces obrnili.

Na območju Biosfernega območja Julijske Alpe se zavedamo omenjenih izzivov in smo zelo aktivni pri oblikovanju jasno in ciljno usmerjenih aktivnosti v tej smeri. Trajnostna mobilnost, odgovorno obnašanje v naravi, spodbujanje lokalne pridelave in tradicionalnih dejavnosti, vzpostavljanje lokalnih preskrbnih verig, so vsebine, ki jih prioritetno razvijamo.

Na posvetu se bodo izmenjala stališča med odločevalci, ki so nosilci razvojnih strategij na različnih nivojih in sektorjih, predstavniki civilne družbe iz različnih področij, ter strokovnjaki, ki se znanstveno ukvarjajo z vprašanji trajnostnega razvoja, predvsem pa strokovnjaki, ki na terenu pripravljajo, vodijo in usmerjajo konkretne razvojne projekte ali svetujejo pri njihovem izvajanju.

PROGRAM KONFERENCE:

Terminski del programa še ni dokončen in se lahko spremeni.

08:00 do 09:00 Sprejem in registracija udeležencev

09:00 do 09:15 Uvodni pozdrav udeležencem in gostom
Klemen Langus – direktor, Turizem Bohinj,
Jože Sodja, župan, Občina Bohinj

09:15 do 10:00 Evropske usmeritve za doseganje ciljev trajnostnega razvoja
video nagovor, Frans Timmermans, podpredsednik, Evropska komisija, Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij v luči Zelenega dogovora,
video prispevek, Peter Schmidt, Andreas Thurner, Maria Nikolopoulou, Josep Puxeu Rocamora, Branko Ravnik, člani, Evropski ekonomsko – socialni odbor: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij – pogled civilne družbe
Franc Bogovič, poslanec, Evropski parlament: Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij – pogled Evropskega Parlamenta

10:00 do 11:00 Izvedbene usmeritve posameznih politik v podporo trajnostnega razvoja zavarovanih območij
Irena Šinko, ministrica, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, naslavljanje izzivov trajnostnega razvoja prehranskega sektorja
Matjaž Han, minister, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, naslavljanje izzivov trajnostnega razvoja turizma
Uroš Brežan, minister, Ministrstvo za naravne vire in prostor, naslavljanje izzivov trajnostnega upravljanja narave

11:00 do 11:30 Spletna anketa, vprašanja in komentarji, ter razprava z udeleženci

11:30 do 12:00 Odmor

12:00 do 13:00 Kako udejanjiti strategije in razvojne politike trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave
Roman Žveglič, predsednik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Fedja Pobegajlo, direktor, Turistično gostinska zbornica Slovenije,
mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor, Zavod RS za varstvo narave
dr. Tanja Šumrada, Biotehniška Fakulteta, CRP projekt: Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000

13:00 do 13:15 Spletna anketa, vprašanja in komentarji, ter razprava z udeleženci

13:15 do 15:00 Kosilo

15:00 do 15:30 Kako nasloviti izzive pridelave hrane, turizma in ohranjanja narave v Biosfernem območju Julijske Alpe (BOJA)
Klemen Langus, direktor, Turizem Bohinj, Usmerjanje razvoja kmetijstva in turizma v BOJA
Davorin Koren, vodja oddelka za trajnostni razvoj in Aleš Zdešar, vodja oddelka za prostor, Triglavski narodni park, Izzivi ohranjanja narave v BOJA

15:30 do 17:00 Aktivna moderirana razprava z udeleženci, predstavitev zaključkov

17:00 Zaključek posveta

Deli ta dogodek

  • This event has passed.

Details

Date:
2. junija, 2023
Time:
9:00 - 17:00
Event Category:

Venue

Bohinj Eco Hotel
Triglavska cesta 17
Bohinjska Bistrica, 4264
+ Google Map

Organizer

This site is registered on wpml.org as a development site.