Živalstvo v Bohinju

Za pestrost živalskega sveta v Bohinju so poskrbele ugodne okoliščine (kotlinska lega, velike višinske razlike, vpliv Sredozemskega morja in geološka podlaga). Pri nas živijo skoraj vse za gorsko okolje značilne vrste. Od impozantnega alpskega kozoroga, pa vse do mikro sveta, boste našli številne vrste, tudi ogrožene, redke in avtohtone.

Sesalci v Bohinju

 • najbolj značilen je gams
 • znova naseljen je kozorog (iztrebljen pred več kot 300 leti)
 • v istem času kot kozorog je bil ponovno naseljen tudi svizec
 • zelo redki so pri nas ris, divja mačka in rjavi medved, ki pa tu ni stalno naseljen
 • neredke so srnjad in jelenjad, veverica, podlasica, polh, kuna belica, jazbec, lisica in planinski zajec
 • najredkejša in najbolj ogrožena je vidra

V Bohinju gnezdi kar 84 vrst ptic

 • med najbolj ogrožene ptice spada divji petelin
 • med bolj znane ptice spada tudi ruševec
 • vedno redkejši je planinski orel

Pester svet žuželk, rib in plazilcev

 • tudi med žuželkami je veliko vrst zavarovanih (na primer gorski apolon in alpski kozliček)
 • med kačami sta najbolj znana strupena modras in gad
 • avtohtone ribe v Bohinjskem jezeru so potočna postrv, lipan in menek
 • edina avtohtona vrsta vretenčarjev je planinski pupek
 • v jamah v okolici Triglava živi tudi endemični rod brezokcev

Kako varno opazovati živali?

 • z izkušenim lovcem ali parkovnim vodnikom
 • vodeni ornitološki izleti
 • živali ne motimo in se jim ne vsiljujemo
 • pazimo na lastno varnost
 • kontakti: [email protected] in [email protected]

 

STOPINJE IN SLEDOVI DIVJADI:

NARAVOVARSTVENIKI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA OPOZARJAJO

Povzročanje nemira zaradi želje po opazovanju ali fotografiranju živali se na nekaterih rastiščih ruševca iz leta v leto stopnjuje in ogroža njihovo preživetje. Da bi živalim zagotovili kar najbolj nemoteno opravljanje osnovnih življenjskih funkcij, vas prosimo za uvidevnost in zmernost pri obiskovanju območij rastišč. Ohranitev ruševca v Alpah je namreč skupna odgovornost in mogoča le z medsebojnim sodelovanjem.

V obdobju razmnoževanja ruševca, valjenja in vodenja mladičev bo na najbolj z obiskovanjem obremenjenih rastiščih tudi poostren naravovarstveni nadzor, namerno vznemirjanje živali pa je lahko ustrezno kaznovano.

VZNEMIRJANJE OGROŽENIH ŽIVALI JE KAZNIVO!

Povezane vsebine

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji, ki varuje zadnja območja prvobitne narave v Alpah. Na območju TNP leži več kot 60 % Bohinja.
Visoka kraška planota Pokljuka je največje strnjeno gozdnato območje v Triglavskem narodnem parku, Prekrivajo jo večinoma smrekovi gozdovi, ki se razraščajo med 1.000 in 1.500 metri nadmorske višine.
Raj za ljubitelje cvetja in botanične strokovnjake. Festivalski dogodki se vsako leto v maju in juniju odvijajo na najrazličnejših lokacijah v Bohinju, ki obsega 24 vasi in se razprostira na več kot 300 km².
Bivajte v Bohinju in se podajte na izlet po Julijskih Alpah – 10 destinacij skupnosti JA je nepresahljiv vir idej za aktiven oddih.
mednarodni-festival-alpskega-cvetja
Podnebne, geomorfološke, geološke in hidrološke značilnosti Bohinja, rastlinstvo in živalstvo.